Truyền tham số bởi tham chiếu trong C#Một tham số tham chiếu trong C# là một tham chiếu tới một vị trí bộ nhớ của một biến. Khi bạn truyền các tham số bởi tham chiếu, không giống các tham số giá trị, một vị trí kho lưu mới được tạo cho các tham số này. Các tham số tham chiếu biểu diễn cùng vị trí bộ nhớ như là các tham số thực sự mà được cung cấp tới phương thức đó.

Bạn có thể khai báo các tham số tham chiếu bởi sử dụng từ khóa ref trong C#. Ví dụ sau minh họa khái niệm này:

using System;

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    public void swap(ref int x, ref int y)
    {
      int temp; //bien tam

      temp = x; /* luu giu gia tri cua x vao bien tam */
      x = y;  /* dat gia tri cua y vao x */
      y = temp; /* dat gia tri cua temp vao y */
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Truyen tham so boi tham chieu trong C#");
      Console.WriteLine("Trao doi gia tri trong C#");
      Console.WriteLine("----------------------------------");
      //tao doi tuong TestCsharp
      TestCsharp n = new TestCsharp();

      /* phan dinh nghia bien cuc bo */
      int a = 100;
      int b = 200;

      Console.WriteLine("Truoc khi trao doi, gia tri cua a la: {0}", a);
      Console.WriteLine("Truoc khi trao doi, gia tri cua b la: {0}", b);

      /* goi ham de trao doi gia tri */
      n.swap(ref a, ref b);

      Console.WriteLine("Sau khi trao doi, gia tri cua a la: {0}", a);
      Console.WriteLine("Sau khi trao doi, gia tri cua b la: {0}", b);

      Console.ReadLine();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Quảng cáo

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Truyền tham số bởi tham chiếu trong C#

Điều này chỉ ra rằng các giá trị đã thay đổi bên trong hàm swap và điều này được phản ánh trong hàm Main.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


phuong_thuc_trong_csharp.jsp