Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Tiếng Anh lớp 8 - Học kì 2

Thời gian: 60 phút

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

Quảng cáo

1. A. luggage      B. logging

    C. suggest      D. jogging

2. A. seaside      B. oceanic

    C. teammate      D. leader

3. A. bother      B. weather

    C. this        D. thank

4. A. communal      B. summit

    C. manual      D. refuse

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

1. A table with four chairs are __________ of the dining room.

   A. in

   B. the middle

   C. in the middle

   D. about

2. You __________ brush your teeth twice a day.

Quảng cáo

   A. should      B. can

   C. will        D. have

3. Tim did very well in the first semester. His mother is __________ him.

   A. sorry for      B. sad

   C. proud of       D. displeased

4. The new hotel __________ next year.

   A. is opened

   B. will be opened

   C. is opening

   D. opens

5. Would you mind __________ on the light?

   A. turn        B. to turn

   C. turned      D. turning

6. – Where is the fridge? – It’s __________ the corner of the kitchen.

   A. in      B. at

   C. to      D. above

7. Did the children enjoy __________ when they were on holiday?

   A. themselves      B. herself

   C. himself        D. itself

8. Carmen didn’t use to eat fish, but now she __________.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

   A. used to      B. do

   C. does        D. doesn’t

9. I __________ to Australia so far.

   A. went        B. have been

   C. will go      D. haven’t been

10. I’m __________. Let’s do something. How about going to a movie?

   A. boring      B. bore

   C. bored        D. being bored

11. I’m hungry __________ is for dinner this evening?

   A. Why      B. When

   C. How      D. What

12. The doctors are trying their best to __________ the victim’s pain.

   A. relieve      B. increase

   C. reuse        D. imagine

C. READING

Read the following passage and answer the questions

   In the country of China, there is a wall that is 1,500 miles long. It is called the Great Wall of China. It winds uphill and down, through valleys and mountains. Every inch of this 1,500- mile wall was made by hand. The Great Wall of China is made many, many years ago. The people of China made it to keep out their enemies. There are watch towers all along the way. The Wall is made of brick and earth. It is high and wide on top. People can walk along the top as if it were a road. It is said that it took ten years to build one part of this wall. No other defense line has ever been made as long as the Great Wall of China.

1. How long is the Great Wall of China?

___________________________________________________

2. Was the Great Wall made by hand?

___________________________________________________

3. What is the Wall made of?

___________________________________________________

4. How long did it take to build one part of this wall?

___________________________________________________

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. The Smiths have tidied the house for Tet.

The house .....................................................................................................

2. The last time he met her was in 2005.

He hasn't........................................................................................................

3. The young man said, “I must go to Cairo tomorrow”.

The young man..............................................................................................

4. "Do you have any friends in this town?", she asked me.

She asked me….............................................................................................

Đáp án & Thang điểm

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. C 2. B 3. D 4. B

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu Đáp án Giải thích
1 C

Cụm từ in the midle of: ở giữa

Dịch: Một chiếc bàn với 4 cái ghế ở giữa phòng ăn.

2 A

Should: nên

Dịch: bạn nên đánh răng 2 lần mỗi ngày.

3 C

Be proud of sb: từ hào về ai

Dịch: Tim học khá tốt ở kỳ 1. Mẹ anh ấy tự hào vì anh ấy.

4 B

Câu bị động thời tương lai đơn.

Dịch: Một khách sạn mới sẽ được mở vào năm tới.

5 D

Would you mind Ving: bạn có phiền/ ngại… không?

Dịch: Bạn làm ơn bật đèn được không?

6 B

At the corner of: ở trong góc

Dịch: - Tủ lạnh ở đâu thế? – Nó ở trong góc nhà ăn ấy.

7 A

Enjoy oneself: vui vẻ, hài lòng

Dịch: Bọn trẻ đã chơi vui trong kỳ nghỉ chứ?

8 C

Câu chia thời hiện tại vì có (now)

Dịch: Camen không thường ăn cá, nhưng bây giờ thì có.

9 D

Câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có “so far”

Dịch: Tôi chưa từng đi Úc trước giờ.

10 C

Be bored: chán

Dịch: Tớ chán quá. Làm gì đó đi. Xem phim thì sao?

11 D

What is for dinner? Tối nay ăn gì

Dịch: Tôi đói quá. Tối ăn có món gì vậy?

12 C

Relieve the pain: làm giảm cơn đau

Dịch: Các y bác sĩ đang cố hết sức để giảm cơn đau cho bệnh nhân.

C. READING

Read the following passage and answer the questions

1. It is 1,500 miles long.

2. Yes, it was.

3. The Wall is made of brick and earth.

4. It took ten years to build one part of this wall.

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. The house has been tidied for Tet by the Smiths.

2. He hasn’t met her since 2005.

3. The young man said that he had to go to Cairo the next day.

4. She asked me if I had any friend in that town.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 8 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.