Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Tiếng Anh lớp 8 - Học kì 2

Thời gian: 60 phút

A. PHONETICS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

Quảng cáo

1. A. liquefy      B. mixture

    C. line        D. install

2. A. wonder        B. connect

    C. original      D. computer

Choose the word which has the MAIN STRESS different from others.

3. A. heritage        B. advertise

    C. construction      D. benefit

4. A. perform      B. jumble

    C. upset        D. surprise

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

1. You ………… brush your teeth twice a day.

   A. should

   B. can

   C. will

   D. have

2. A new hotel __________ next year.

   A. is opened

   B. will be opened

   C. is opening

   D. opens

3. Would you mind ……….. on the light?

Quảng cáo

   A. turn

   B. to turn

   C. turned

   D. turning

4. – The fridge is ………….. the corner of the kitchen.

   A. in      B. at

   C. to      D. above

5. Did the children enjoy ………… when they were on holiday?

   A. themselves

   B. ourselves

   C. himself

   D. itself

6. Carmen didn’t use to eat fish, but now she ………… .

   A. used to

   B. do

   C. does

   D. doesn’t

7. I ………. to Australia yet.

   A. went

   B. have been

   C. will go

   D. haven’t been

8. I’m ……….. of staying at home.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

   A. boring

   B. bore

   C. bored

   D. being bored

C. READING

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage

   An increasing number of people are now going on (1) ________ to Egypt. Last year, for example, about one and a half million tourists visited this country. The population of Egypt is about fifty million and the (2) ________ is Cairo, a busy city of just under nine million people. Although the weather is hot and dry and most of the country is desert, the average temperature from October to March is not too high. The most (3) _______ sights are the pyramids at Giza. However, it is also pleasant to visit Alexandria, Port Said and several other places and do as much (4) ________ as possible in the time available. A trip to Luxor is an unforgettable experience. It is not difficult to go there because there are frequent (5) ________ there from Cairo.

1. A. holiday        B. visit

    C. excursion      D. trip

2. A. head        B. principal

    C. capital      D. state

3. A. requested      B. know

    C. excited        D. famous

4. A. joining      B. sightseeing

    C. looking      D. thinking

5. A. flights      B. places

    C. times        D. flies

Answer the following questions

1. How many tourists visited Egypt last year?

__________________________________________________

2. What is the population of Egypt?

__________________________________________________

3. Are the pyramids of Giza the most famous sights?

__________________________________________________

4. Why is it not difficult to go to Luxor?

__________________________________________________

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. The Smiths have tidied the house for Tet.

The house _________________________________________

2. The last time he met her was in 2005.

He hasn’t __________________________________________

3. The young man said, “I must go to Cairo tomorrow”

The young man _____________________________________

4. “Do you have any friends in this town?”, she asked me

She asked me _______________________________________

Đáp án & Thang điểm

A. PHONETICS.

1. C 2. A 3. C 4. B

B. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu Đáp án Giải thích
1 A

Should: nên

Dịch: Bạn nên đánh răng 2 lần 1 ngày.

2 B

Câu bị động thời tương lai đơn

Dịch: Một khách sạn mới sẽ được mở vào năm tới.

3 D

Would you mind + Ving: bạn có phiền…

Dịch: Bạn có phiền bật đèn lên được không?

4 A

In the corner of: ở trong góc

Dịch: Chiếc tủ lạnh nằm trong góc nhà bếp.

5 A

Enjoy oneself: vui vẻ, hưởng thụ

Dịch: Những đứa trẻ có vui vẻ khi đi nghỉ mát không?

6 C

Dịch: Cô ấy không quen ăn cá trước đây, nhưng bây giờ thì có.

7 D

Haven’t Ved…yet: chưa từng

Dịch: Tôi chưa từng đến Úc.

8 C

Be bored of Ving: buồn chán với việc làm gì

Dịch: Tôi quá chán việc ở nhà.

C. READING

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage

1. A 2. C 3. D 4. B 5. A

Answer the following questions

1. Last year about one and a half million tourists visited this country.

2. The population of Egypt is about fifty million.

3. Yes, they are.

4. It is not difficult to go there because there are frequent flights there from Cairo.

D. WRITING

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. The house has been tidied for Tet by the Smiths.

2. He hasn’t met her since 2005.

3. The young man said that he had to go to Cairo the next day.

4. She asked me if I had any friends in that town.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 8 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.