Top 15 Đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 15 Đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 có đáp án gồm các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 8.

Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 có đáp án

Quảng cáo

Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2

Quảng cáo

Thời gian: 15 phút

I. Choose the best answer A, B, C or D

1. Have you ……………. any news about her since her accident?

   A. heard      B. hearing

   C. hear       D. to hear

2. We ……………. dinner when he arrived yesterday evening.

   A. was having      B. is having

   C. are having      D. were having

3. Mai asked her friend ……………. shopping

   A. goes      B. to go

   C. go       D. if went

4. I have known her ……………. two years.

   A. with       B. in

   C. since      D. for

5. Would you mind ……………. the window?

   A. open       B. opening

   C. opened      D. to open

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

6. ……………. is often called “The windy city”.

   A. San Francisco

   B. Chicago

   C. Hawaii

   D. Tokyo

7. The table……………. of wood is more expensive than plastics.

   A. makes      B. made

   C. make        D. making

8. The old car tires are ……… to make pipes and floor coverings.

   A. reused        B. reduced

   C. refilled      D. recycled

II. Fill in the blank a suitable preposition

1. He is never absent………………… school

2. She is afraid ……………crossing the busy street

3. She was excited……………………. joy.

4. Are you amazed…………………seeing that scene?

III. Find a correct the mistakes

1. It (A) was late, so (B) we decided taking (C) a taxi home (D)

2. I don’t know who (A)  wrote (B) the song, but I’ll try (C) and find about (D).

3. She showed (A) me where did (B) I left (C)  my (D) luggage.

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the best answer A, B, C or D

Câu Đáp án Giải thích
1 A

Câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có since

Dịch: Bạn đã từng nghe tin gì của cô ấy từ khi bị tai nạn chưa?

2 D

QKTD when QKĐ

Dịch: Chúng tôi đang ăn tối khi anh ấy đến vào tối hôm qua.

3 B

Ask sb to V: đề nghị ai làm gì.

Dịch: Mai rủ bạn mình đi mua sắm.

4 D

For + khoảng thời gian

Dịch: Tôi đã biết cô ấy được 2 năm.

5 B

Would you mind Ving: bạn có phiền/ ngại…

Dịch: Bạn có phiền mở cửa giúp tôi được không?

6 C

Dịch: Chicago thường được gọi là thành phố ngàn sương.

7 B

Be made of st: được làm từ cái gì

Dịch: Chiếc bàn được làm từ gỗ đắt hơn bằng nhựa.

8 D

Recycle: tái chế

Dịch: Các lốp xe cũ được tái chế để làm ống nước hay thảm trải sàn.

II. Fill in the blank a suitable preposition

1. from (be absent from sw: vắng mặt)

2. of (be afraid of: sợ)

3. about (be excited about: hào hứng)

4. at (be amazed at: kinh ngạc)

III. Find a correct the mistakes

1. C ⇒ to take (decide to V: quyết định làm gì)

2. D ⇒ out (find out: tìm ra)

3. B ⇒ bỏ did (câu gián tiếp thể nghi vấn)

Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2

Thời gian: 45 phút

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1. A. mixture      B. fabric

    C. tire          D. dip

2. A. confirm      B. florist

    C. prison        D. condition

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

1. Don’t go___________. It’s too cold.

   A. outside      B. inside

   C. into         D. away

2. You shouldn’t let your child ___________ with matches.

   A. to play      B. play

   C. playing     D. plays

3. Mr. Bean is a ________ driver. He never causes accidents.

   A. carefully      B. careless

   C. careful        D. carelessly

4. This bag belongs __________ Tom.

   A. to        B. on

   C. at        D. in

5. He told me ________up early in the morning.

   A. get      B. to get

   C. got      D. getting

6. Lan promises she _________ her best in learning English.

   A. try          B. will try

   C. trying      D. tries

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. Children should (take) __________ things from adults with both hands.

2. Bad driving _______ (cause) many accidents so far.

3. I and my family ________ (see) a movie in Kim Don cinema tonight.

4. Sue _________ (speak) Vietnamese very well.

IV. Read the passage and fill in the blanks

   (1) __________ near the southern margin of the Red River Delta, the Trang An Landscape Complex is a spectacular landscape. Exploration of caves at different altitudes has revealed archaeological traces of human activity over a continuous period of more (2) __________ 30,000 years. They illustrate the occupation of these mountains by seasonal hunter-gatherers and how they adapted (3) ___________ major climatic and environmental changes, especially the repeated inundation of the landscape by the sea after the last ice age. The story of human occupation continues through the Neolithic and Bronze Ages to the historical era. Hoa Lu, the ancient (4) ___________ of Viet Nam, was strategically established here in the 10th and 11th centuries AD. The property also contains temples, pagodas, paddy-fields and small villages.

1. A. Situated      B. Situate

    C. Situating      D. To situate

2. A. that      B. then

    C. this      D. than

3. A. on        B. to

    C. with      D. for

4. A. home      B. pagoda

    C. city        D. capital

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. The dentist said to me, “You shouldn’t eat too much candy.”

→ The dentist advised me_________________________________________

2. It has ten 10 years since he worked here.

→ He has _____________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1. C (đáp án C phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/)

2. B (đáp án B phát âm là /ɒ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/)

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

Câu Đáp án Giải thích
1 A

Go outside: ra ngoài

Dịch: Đừng ra ngoài, trời lạnh lắm.

2 B

Let sb V: để cho ai làm gì

Dịch: Bạn không nên để con chơi với diêm.

3 C

Careful: cẩn trọng

Dịch: Ông Bean lái xe rất cẩn thận. Ổng chưa bao giờ gây tai nạn.

4 A

Belong to: thuộc về

Dịch: Chiếc cặp này thuộc về Tom.

5 B

Tell sb to V: bảo ai làm gì

Dịch: Anh ấy bảo tôi dậy sớm vào buổi sáng.

6 B

Promise S will V: hứa ai đó sẽ làm gì

Dịch: Cô ấy hứa sẽ cố gắng hết sức để học tiếng Anh.

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. take (should + V: nên làm gì)

2. has caused (Ving đứng đầu câu động từ chia số ít, câu chia HTHT vì có so far)

3. are going to see (câu chia thời tương lai gần vì có “tonight”)

4. speaks (câu chia hiện tại đơn)

IV. Read the passage and answer the questions

1. C 2. D 3. B 4. D

V.Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. The dentist advised me not to eat too much candy.

2. He has worked here for 10 years.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.