Top 15 Đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 15 Đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 có đáp án gồm các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 8.

Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 8

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 có đáp án

Quảng cáo

Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1

Thời gian: 15 phút

I. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

1. She taught (A) her children (B) how to care after (C) their (D) pets.

2. You can use (A) dictionary (B) to look about (C) new words (D).

3. What did (A) his mother tell him (B) in (C) the end of (D) the TV show?

4. It was (A) kind to (B) you to (C) take me to (D) the station.

II. Give the correct form of the verb in the brackets.

1. I (receive) ____________________ a letter from my friend yesterday.

2. Every morning we (go) ____________________ to school.

3. How often _____________ you (visit) _____________ the National museum?

4. He (see) ____________________ a movie tomorrow.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

5. Ba usually (cook) __________________ dinner for the whole family.

6. The boys (play) ____________________ soccer at the moment.

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

1. C ⇒ for (care for = look after: chăm sóc)

2. C ⇒ up (look up: tra cứu)

3. C ⇒ at (at the end of: ở cuối)

4. B ⇒ of (cấu trúc it’s + adj + of sb + to V: ai đó thật là như thế nào)

II. Give the correct form of the verb in the brackets.

1. received (câu chia thời QKĐ vì có yesterday)

2. go (câu chia thời HTĐ vì có every morning)

3. do-visit (câu hỏi how often chia thời hiện tại đơn)

4. are going to see (câu chia thời TLG vì có tomorrow)

5. cook (câu chia HTĐ vì có usually)

6. are playing (câu chia thời HTTD vì có at the moment)

Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1

Thời gian: 45 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. chemistry    B. children     C. teacher     D. change

2. A. rural    B. drug     C. struggle     D. much

II. Choose the best answer

1. Lan ______________ a bad cold yesterday.

A. have    B. has

C. had     D. having.

2. I am not tall enough ______________ that shelf.

A. to reach     B. reach

C. reaching     D. reached

3. Nam watered the plants ______________.

A. myself     B. himself

C. herself     D. ourselves

4. I will visit my grandmother ______________ she’s sick.

A. so     B. although

C. but     D. because

5. This person is short and thin. She has ______________ hair.

A. long black     B. black long

C. black short    D. long short

6. The earth ______________ around the sun.

A. go     B. to go

C. goes     D. going

III. Read the passage and answer the questions

Hello! I am Lan. I am in class 8A and I live in Ha Noi. I have five periods a day and I go to school six days a week. Each period lasts for forty- five minutes. I work hard at school and at home, but I think my parents work harder than me. I spend more than twelve hours of homework every week. Each year, I have a long summer vacation, it is a longest vacation in a year. I stay with my family or visit my relatives during the summer vacation.

1/ Where does Lan live?

………………………………………………………………………………………………

2/ How many days a week does Lan go to school?

………………………………………………………………………………………………

3/ How many hours of homework does she spend every week?

………………………………………………………………………………………………

4/ Does she have a picnic during the summer vacation?

………………………………………………………………………………………………

IV. Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. Mai said to Susan “I’ll go on a business trip next month.”

Mai told Susan ___________________________________________________

2. My mother said to me “You should practice English every day”

My mother advised me _____________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. (Đáp án A phát âm là /k/, các đáp án khác phát âm là /tʃ/)

2. (Đáp án A phát âm là /ʊə/, các đáp án khác phát âm là /ʌ/)

II. Choose the best answer

1. C 2. A 3. B 4. D 5. A 6. C

III. Read the passage and answer the questions

1/ She lives in Ha Noi.

2/ She goes to school six days a week.

3/ She spends more than twelve hours of homework every week.

4/ No, she doesn’t.

IV. Rearrange the word to make meaningful sentences

1. Mai told Susan that she would go on a business trip the following month.

2. My mother advised me to practice English every day.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.