Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 8.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 (Đề số 1)

Thời gian: 15 phút

I. Give the correct form of the verbs in the brackets

1. I used to (work) ___________ in this factory.

2. She is used to (drive) ___________ on the left.

3. They get used to (cook) ___________ in the morning.

4. I am used to (look) ___________ at road signs.

5. He used to (do) ___________ a survey.

6. We used to (have) ___________ a traffic accident.

7. She used to (star) ___________ a horror film.

8. He gets used to (watch) ___________ thrillers.

II. Rewrite the following sentences

1. "Where is my umbrella?" she asked.

She asked __________________________________________________

Quảng cáo

2. "Please sit down here.” Martin told us.

Martin told us ______________________________________________

3. He asked, "Do I have to do this test?"

He asked ___________________________________________________

4. "I don’t like oranges.” her mother said to her.

Her mother told her __________________________________

5. "I am going to have my hair cut tomorrow.” she told her boyfriend.

She told her boyfriend_______________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Give the correct form of the verbs in the brackets

1. work

2. driving

3. cooking

4. looking

5. do

6. have

7. star

8. watching

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

II. Rewrite the following sentences

1. She asked where my umbrella was.

2. Martin told us to sit down there.

3. He asked if he had to do that test.

4. Her mother told her that she didn’t like oranges.

5. She told her boyfriends that she was going to have her hair cut the next day.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 (Đề số 2)

Thời gian: 15 phút

I. Rewrite the following sentences without changing their meanings

1. “Don't make noise in the room” their mother told them.

Their mother told them.....................................................................

2. “I’ll wait for you outside your office” he said to me.

He told me........................................................................................

3. "What are they doing?" she asked.

She wanted to know..........................................................................

4. “You should practice speaking English everyday” she told me.

She advised me................................................................................

II. Give the correct form of the verbs in the brackets.

1. My brother usually (go) _____________ to work early.

2. She (not visit) _____________ me next week because she’s busy.

3. He (watch) _____________ cartoon at the moment.

4. His son (finish) _____________ his work for 2 days.

III. Find and correct the mistakes

1. We have lived here for last month.

2. I used to living on a farm.

Đáp án & Thang điểm

I. Rewrite the following sentences without changing their meanings

1. Their mother told them not to make noise in the room.

2. He told me that she would wait for me outside my office.

3. She wanted to know what they were doing.

4. She advised me to practice speaking English every day.

II. Give the correct form of the verbs in the brackets.

1. goes

2. isn’t going to visit

3. is watching

4. has finished

III. Find and correct the mistakes

1. for ⇒ since

2. living ⇒ live

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.