Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 8.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 (Đề số 1)

Thời gian: 15 phút

I. Put the verbs in bracket into correct tenses

1. Tuan (already/ do) _________his homework.

2. We started (learn) _______ English when we were ten.

3. It (rain) _________when the plane got to Hanoi.

4. Henry (go) _________to Son La last week.

II. Use the words in the box to complete the postcard Tom sent to his friend, Mary23

met      souvenirs      in      friendly      great      took      cool

Dear Mary,

   I am having a (1) _____________ time in Viet Nam. The weather is wonderful. The people are (2) _____________. In Hanoi, I (3) _____________ my friend, Hoa and her family. It was nice to meet them. I bought lots of (4) _____________ and (5) _____________ a lot of photos. I hope you are well. Did you receive the postcard I sent you on the first day I arrived in Viet Nam?

See you soon.

Your friend,

Tom

Quảng cáo

III. Rewrite the following sentences

1. The milkmen in Britain collect empty milk bottles.

Empty milk bottles__________________________________________

2. Can I take some pictures?

Would you mind____________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Put the verbs in bracket into correct tenses.

1. has already done (câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có already)

2. to learn/ learning (start to V/ Ving: bắt đầu làm gì)

3. was raining (QKTD when QKĐ)

4. went (câu chia thời quá khứ vì có last week)

II. Use the words in the box to complete the postcard Tom sent to his friend, Mary

1. great

2. friendly

3. met

4. souvenirs

5. took

III. Rewrite the following sentences

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. Empty milk bottles are collected by the milkmen in Britain.

2. Would you mind if I took some photos?

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 (Đề số 2)

Thời gian: 15 phút

I. Give the correct form of the verbs in the blanket

1. He (learn)_________________ English since he was ten.

2. She fell asleep when she (read)_________________.

3. This bridge (finish) _________________ soon.

4. Her son (not/ visit)_________________ her very often.

II. Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. People speak English over the world.

English____________________________________________

2. Do you mind if I take a photo?

Would you mind_____________________________________

3. I will try my best to study English.

I will_______________________________________________

4. They throw away millions of old car tires every day.

Millions of old car tires________________________________

III. Match column A with column B

A B
1. Would you mind if I smoked? a. Not at all.
2. Good morning. Can I help you? b. It’s only a 30-minute drive.
3. Are we far from the city center? c. Yes, I’d like a pair of shoes.
4. Do you mind if taking some photos? d. I’d prefer you didn’t. Smoking is bad.

Đáp án & Thang điểm

I. Give the correct form of the verbs in the blanket

1. has learnt (Câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có trạng từ “since”)

2. was reading (QKĐ when QKTD)

3. will be finished (câu bị động thời tương lai đơn)

4. doesn’t finish (câu chia thời hiện tại đơn vì có “very often”)

II. Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first

1. English is spoken over the world

2. Would you mind if I took a photo

3. I will try my best to study English in order to find a good job.

4. Millions of old car tires are thrown every day.

III. Match column A with column B

1 - d 2 - c 3 - b 4 - a

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.