Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 - Học kì 2

Thời gian: 15 phút

I. Choose the best answer

Quảng cáo

1. That letter..............last night by her.

   (wrote/ was wrote/ was written/ write)

2. They ...............this house since last year.

   (build/ built/ to build/ have built)

3. We were having dinner................the phone rang.

   (since/ for/ when/ as)

4. I take part ....................most youth activities of my school.

   (of/ on/ to/ in)

5. Nina asked me......................a driving license.

   (if/ whether/ if I had/ whether I have)

6. I don’t know how.................the game.

   (playing/ plays/ played/ to play)

7. He is anxious ............ for the test results.

   (wait/ to wait/ waiting/ waits)

8. I have to go to the bank in order ............. some money.

   (change/ changing/ to change/ changes)

II. Find and correct the mistake in each sentence

Quảng cáo

1. James should be tell (A) the news (B) as soon (C) as possible (D).

2. The (A) assistant asked (B) Helen whether (C) those was (D) too small for her.

III. Rewrite the following sentences

1. Could you tell me how to study English?

Would you mind……………………………………………………………….?

2. They built this house more than one hundred years ago.

This house………………………………………………………………………

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the best answer

1. was written (câu bị động thời quá khứ)

2. have built (câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có “since”)

3. when (QKTD when QKĐ)

4. in (take part in: tham gia)

5. if I had (câu gián tiếp dạng nghi vấn với ask)

6. to play (know how to V: biết cách làm gì)

7. to wait (be adj to V)

8. to change (in order to V: để làm gì)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

II. Find and correct the mistake in each sentence

1. A ⇒ be told (câu bị động với động từ khuyết thiếu “should”)

2. D ⇒ were (chủ ngữ là those số nhiều đi với động từ số nhiều)

III. Rewrite the following sentences

1. Would you mind telling me how to study English

2. This house was built more than one hundred years ago.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 8 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.