Đề thi Hóa học lớp 8 học kì 2 chọn lọc, có đáp án (Đề 3)Chương 5: Hidro - Nước

Đề thi Hóa học lớp 8 học kì 2 chọn lọc, có đáp án (Đề 3)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Khoanh tròn vão chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng để trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Hợp chất nào trong các chất sau đây có tên gọi là natri đihiđrophotphat?

Quảng cáo

A. Na3PO4

B. Na2HPO4

C. NaH2PO4

D. Na2SO4

Câu 2: Dãy các hợp chất nào sau đây gồm các hợp chất muối?

A. K2O, KNO3, NaOH, Fe(NO3)2

B. H2SO4, Na3PO4, Cu(OH)2, Fe2O3

C. Pb(NO3)2, NaCl, ZnSO4, K2S

D. KNO3, FeO, K2S, H2SO4

Câu 3: Hòa tan 50 gam muối ăn vào 200 gam nước thu được dung dịch có nồng độ là:

Quảng cáo

A. 15%

B. 20%

C. 25%

D. 28%

Câu 4: Khối lượng của NaOH có trong 200ml dung dịch NaOH 2M là:

A. 16 gam

B. 28 gam

C. 30 gam

D. 35 gam

Câu 5: Ghép ý ở cột I và cột II cho phù hợp (1,0 điểm)

Đề kiểm tra Hóa học 8

Câu 6: Hãy chọn chữ (Đ) đánh vào câu đúng và chữ (S) vào câu sai trong các câu sau:

1)     Chất khử là chất nhường oxi cho các chất khác. □

2)     Oxit axit thường là oxit của kim loại và tương ứng với một axit. □

3)     Dung dịch axit làm cho quỳ tím hóa xanh. □

4)     Trong thành phần của hợp chất muối phải có gốc axit. □

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

Đề kiểm tra Hóa học 8

Câu 8: Cho 8,1 gam Al tác dụng với dung dịch có chứa 21,9 gam HCl.

     Viết phương trình hóa học của phản ứng.

     Sau phản ứng chất nào còn dư? Dư bao nhiêu gam?

     Tính khối lượng AlCl3 tạo thành.

     Lượng khí hiđro sinh ra ở trên có thể khử được bao nhiêu gam CuO?

(Biết Al=27, H=1, Cu=64, O=16, Cl=35,5).

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: chọn C

Câu 2: chọn C

Câu 3: chọn B

mdd = 50 + 200 = 250 (gam)

Đề kiểm tra Hóa học 8

Câu 4: chọn A

     Ta có: nNaOH = 0,2 x 2 = 0,4 (mol)

          → mNaOH = 0,4 x 40 = 16 (gam)

Câu 5: 1 – e, 2 – d, 3 – c, 4 – b

Câu 6: 1 – S, 2 – S, 3 – S, 4 - Đ

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

      2KClO3 −to→ 2KCl + 3O2

     2O2 + 3Fe −to→ Fe3O4

     Fe3O4 + 4H2  3Fe + 4H2O

     Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

Câu 8:

Đề kiểm tra Hóa học 8
Quảng cáo

Tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


5-de-thi-hoa-8-hoc-ki-2.jsp