Đề thi Hóa học lớp 8 học kì 2 chọn lọc, có đáp án (Đề 4)Chương 5: Hidro - Nước

Đề thi Hóa học lớp 8 học kì 2 chọn lọc, có đáp án (Đề 4)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Nồng độ mol của dung dịch có chứa 50 gam CaBr2 trong 400ml dung dịch là:

Quảng cáo

B. 0,15M

C. 0,45M

D. 1,25M

Câu 2: Cặp chất nào sau đây khi kết thúc phản ứng thu được sản phẩm gồm cả chất khí và chất kết tủa?

A. CaCO3 + HNO3 loãng

B. Na2SO4 + BaCl2

C. BaCO3 + H2SO4 loãng

D. CaCO3 + HCl

Câu 3: Với một lượng chất tan xác định, khi tăng thể tích dung môi thì:

Quảng cáo

A. C% giảm, CM giảm

B. C% tăng, CM tăng

C. C% tăng, CM giảm

D. C% giảm, CM tăng

Câu 4: Đem cô cạn 200ml dung dịch FeSO4 0,5M thì khối lượng muối khan thu được là:

A. 10 gam

B. 15,2 gam

C. 14 gam

D. 13,2 gam

Câu 5: Điều kiện để phát sinh sự cháy là:

A. đủ oxi cho sự cháy

B. tỏa ra nhiều nhiệt

C. chất cháy phải nóng và đủ oxi cho sự cháy

D. câhts cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy và đủ oxi cho sự cháy

Câu 6: Một oxi của nitơ (X) ở điều kiện tiêu chuẩn có khối lượng riêng bằng 2,054 gam/lít. Công thức phân tử của oxit là:

A. N2O

B. NO

C. N2O3

D. NO2

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Hoàn thành các phương trình hóa học sau (biết hệ số trước của các công thức phụ thuộc vào x, y):

Đề kiểm tra Hóa học 8

Những phản ứng nào biểu thị sự oxi hóa?

Câu 8: Dẫn luồng khí CO dư đi qua 20,05 gam hỗn hợp hai oxit ZnO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao, thu được hỗn hợp hai kim loại và khí CO2. Dẫn khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 35 gam kết tủa.

     Viết phản ứng xảy ra.

     Tính khối lượng mỗi kim loại tạo thành.

     Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Ta có:

Đề kiểm tra Hóa học 8

Câu 2: BaCO3 + H2SO4  BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

     Chọn C

Câu 3: chọn A

Câu 4: Ta có: nFeSO4= 0,2 x 0,5 = 0,1 (mol)

          → mFeSO4= 0,1 x 152 = 15,2 (gam)

     Chọn B

Câu 5: chọn D

Câu 6: Ta có: MX = 2,054 x 22,4 = 46 (gam)

Gọi công thức oxit (X): NxOy

Theo đề: MX = 14x + 16y = 46

     Nghiệm hợp lý: x=1, y=2 → CTHH: NO2.

Chọn D

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

Đề kiểm tra Hóa học 8

Các phản ứng a, b, c biểu thị sự oxi hóa.

Câu 8: a) Phản ứng:

Đề kiểm tra Hóa học 8

b) Tính khối lượng mỗi kim loại:

Gọi a là số mol của ZnO và b là số mol của Fe2O3

Theo đề bài, ta có hệ phương trình

Đề kiểm tra Hóa học 8

Giải hệ phương trình, ta có: a = 0,05; b = 0,1

     mZn = 0,05 x 65 = 3,25 (gam); mFe = 0,2 x 56 = 11,2(gam)

c) Tính phần trăm khối lượng mỗi oxit:

Đề kiểm tra Hóa học 8
Quảng cáo

Tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


5-de-thi-hoa-8-hoc-ki-2.jsp