Đề thi Công nghệ lớp 9 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề)Đề thi Công nghệ lớp 9 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề thi Công nghệ lớp 9 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Công nghệ lớp 9.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Công Nghệ lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Người ta lựa chọn phương pháp lắp đặt và thiết bị điện khi:

       A. Thiết kế mạng điện trong nhà

       B. Lắp đặt mạng điện trong nhà

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Cả A và B đều sai

Câu 2. Chọn đáp án đúng: Trước đây, mạng điện trong nhà thường được lắp đặt nổi ở:

       A. Trên khuôn gỗ

       B. Trên puli sứ

       C. Lồng trong ống cách điện

       D. Cả 3 đáp án trên

Quảng cáo

Câu 3. Đối với mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi, bảng điện cách mặt đất:

       A. Dưới 1,3 m

       B. Trên 1,5 m

       C. 1,3 ÷ 1,5 m

       D. Đáp án khác

Câu 4. Kiểm tra dây dẫn điện là kiểm tra yếu tố nào?

       A. Xem dây dẫn có cũ không

       B. Xem dây dẫn có vết nứt không

       C. Xem dây dẫn có hở cách điện không

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Chọn đáp án sai: Các đầu dây nối của ổ cắm điện phải:

       A. Đảm bảo yêu cầu kĩ thuật

       B. Đảm bảo an toàn điện

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Cả A và B đều sai

Quảng cáo

Câu 6. Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn cần dụng cụ nào sau đây?

       A. Kìm điện

       B. Dao nhỏ

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 7. Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn, người ta vạch dấu vị trí:

       A. Vạch dấu vị trí thiết bị điện

       B. Vạch dấu vị trí đèn

       C. Vạch dấu đường đi dây của mạch điện

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Để lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn cần vật liệu và thiết bị nào?

       A. Dây dẫn điện

       B. Bóng đèn

       C. Cả A và B đều sai

       D. Cả A và B đều đúng

Quảng cáo

Câu 9. Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển hai đèn thì “Vạch dấu” thuộc bước:

       A. 4

       B. 3

       C. 2

       D. 1

Câu 10. Kiểm tra vỏ công tắc là kiểm tra yếu tố nào?

       A. Vỏ có bị sứt

       B. Vỏ có bị vỡ

       C. Vỏ có bị sứt hay vỡ không

       D. Đáp án khác

Phần II. Tự luận

Câu 1 (3 điểm) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn?

Câu 2 (2 điểm) Đối với mạng điện lắp đặt kiểu nổi, có các phụ kiện nào đi kèm theo ống luồn dây cách điện? Ống nối chữ T được dùng để làm gì?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm:

Đề thi Giữa học kì 2 Công nghệ lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Phần tự luận:

Câu 1

Sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn:

Đề thi Giữa học kì 2 Công nghệ lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Câu 2

- Đối với mạng điện lắp đặt kiểu nổi, các phụ kiện đi kèm ống luồn dây cách điện là: ống nối chữ T, ống nối chữ L, ống nối nối tiếp, kẹp đỡ ống (1đ)

- Ống nối chữ T được dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ (1đ)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Công Nghệ lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Đề thi Công nghệ lớp 9 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mạng điện được lắp đặt nổi là dây dẫn được lắp đặt nổi trên:

       A. Vật dẫn điện

       B. Vật cách điện

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 2. Ống nối chữ L dùng để:

       A. Phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ

       B. Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau

       C. Nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Đối với mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi, người ta dùng thêm kẹp ống khi:

       A. Dây dẫn đổi hướng

       B. Dây dẫn phân nhánh

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Cả A và B đều sai

Câu 4. Kiểm tra cách điện của mạng điện là kiểm tra:

       A. Kiểm tra ống luồn dây

       B. Kiểm tra dò điện

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 5. Các đầu dây nối của phích cắm điện phải:

       A. Đảm bảo yêu cầu kĩ thuật

       B. Đảm bảo an toàn điện

       C. Cả A và B đều sai

       D. Cả A và B đều đúng

Câu 6. Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn cần dụng cụ:

       A. Kìm tuốt dây

       B. Tua vít

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 7. Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn người ta khoan mấy loại lỗ?

       A. 4

       B. 3

       C. 2

       D. 1

Câu 8. Để lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần vật liệu và thiết bị nào?

       A. Đui đèn

       B. Công tắc ba cực

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 9. Kiểm tra công tắc là kiểm tra:

       A. Ốc sau một thời gian sử dụng

       B. Vít sau một thời gian sử dung

       C. Ốc vít sau một thời gian sử dụng

       D. Đáp án khác

Câu 10. Ở quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn thì “Kiểm tra” thuộc bước:

       A. Đầu tiên

       B. Cuối cùng

       C. 3

       D. 4

Phần II. Tự luận

Câu 1 (3 điểm) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn?

Câu 2 (2 điểm) Đối với mạng điện lắp đặt kiểu nổi, có các phụ kiện nào đi kèm theo ống luồn dây cách điện? Ống nối chữ L được dùng để làm gì?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm:

Đề thi Giữa học kì 2 Công nghệ lớp 9 có đáp án (Đề 2)

Phần tự luận:

Câu 1

Sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn:

Đề thi Giữa học kì 2 Công nghệ lớp 9 có đáp án (Đề 2)

Câu 2

- Đối với mạng điện lắp đặt kiểu nổi, các phụ kiện đi kèm ống luồn dây cách điện là: ống nối chữ T, ống nối chữ L, ống nối nối tiếp, kẹp đỡ ống (1đ)

- Ống nối chữ L được dùng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau (1đ)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Công Nghệ lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mạng điện lắp đặt nổi là dây dẫn đặt nổi trên vật cách điện như:

       A. Puli sứ

       B. Khuôn gỗ

       C. Lồng trong đường ống bằng chất cách điện

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Phụ kiện đi kèm ống

       A. Ống nối nối tiếp

       B. Ống nối chữ L

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 3. Đối với mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi, các đường dây khác cấp điện áp:

       A. Không luồn chung một ống

       B. Được luồn chung một ống

       C. Đáp án khác

       D. Cả A và B đều đúng

Câu 4. Kiểm tra cách điện của mạng điện là kiểm tra mấy yếu tố?

       A. 4

       B. 3

       C. 2

       D. 1

Câu 5. Tại sao các đầu dây nối của ổ cắm điện phải đảm bảo yêu cầu kĩ thuật và an toàn điện?

       A. Để tránh bị chập mạch

       B. Để tránh bị đánh lửa

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 6. Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn cần dụng cụ nào sau đây:

       A. Khoan điện

       B. Bút thử điện

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 7. Lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn khoan lỗ:

       A. Khoan lỗ bắt vít

       B. Khoan lỗ luồn dây

       C. Cả A và B đều sai

       D. Cả A và B đều đúng

Câu 8. Để lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần vật liệu và thiết bị nào?

       A. Công tắc hai cực

       B. Cầu chì

       C. Bảng điện

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn có bước:

       A. Kiểm tra

       B. Khoan lỗ bảng điện

       C. Nối dây mạch điện

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Phụ kiện đi kèm ống luồn dây có:

       A. Ống nối nối tiếp

       B. Ống nối chữ T

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Phần II. Tự luận

Câu 1 (3 điểm) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn?

Câu 2 (2 điểm) Đối với mạng điện lắp đặt kiểu nổi, có các phụ kiện nào đi kèm theo ống luồn dây cách điện? Ống nối nối tiếp được dùng để làm gì?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm:

Đề thi Giữa học kì 2 Công nghệ lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Phần tự luận:

Câu 1

Sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn:

Đề thi Giữa học kì 2 Công nghệ lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Câu 2

- Đối với mạng điện lắp đặt kiểu nổi, các phụ kiện đi kèm ống luồn dây cách điện là: ống nối chữ T, ống nối chữ L, ống nối nối tiếp, kẹp đỡ ống (1đ)

- Ống nối nối tiếp được dùng để nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau (1đ)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Công Nghệ lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đối với mạng điện lắp đặt nổi, dây dẫn lồng trong đường ống bằng chất cách điện đặt:

       A. Dọc theo trần nhà

       B. Dọc cột

       C. Dọc xà

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Phụ kiện đi kèm ống luồn dây có:

       A. Ống nối chữ L

       B. Kẹp đỡ ống

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 3. Đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà thì hai đầu ống luồn dây phải nhô ra khỏi tường:

       A. 10 mm

       B. 10 m

       C. 10 cm

       D. Đáp án khác

Câu 4. Kiểm tra ống luồn dây dẫn là kiểm tra:

       A. Xem ống có chắc chắn không

       B. Xem ống có bị giập vỡ không

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 5. Tại sao các đầu dây nối của phích cắm điện phải đảm bảo yêu cầu kĩ thuật và an toàn điện?

       A. Để tránh bị đánh lửa

       B. Để tránh bị chập mạch

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Cả A và B đều sai

Câu 6. Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn cần vật liệu và thiết bị nào sau đây?

       A. Băng cách điện

       B. Giấy ráp

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 7. Ở mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn, kiểm tra mối nối phải đảm bảo:

       A. An toàn điện

       B. Chắc

       C. Đẹp

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn có bước:

       A. Lắp thiết bị điện của bảng điện

       B. Nối dây mạch điện

       C. Kiểm tra

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Khi kiểm tra vị trí đóng – cắt của cầu dao, kí hiệu “0” tức là trạng thái:

       A. Đóng

       B. Cắt

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Cả A và B đều sai

Câu 10. Hiện nay, loại ống PVC nào được sử dụng phổ biến trong mạng điện sinh hoạt?

       A. Tiết diện tròn

       B. Tiết diện hình chữ nhật

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Phần II. Tự luận

Câu 1 (3 điểm) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn?

Câu 2 (2 điểm) Đối với mạng điện lắp đặt kiểu nổi, có các phụ kiện nào đi kèm theo ống luồn dây cách điện? Kẹp đỡ ống được dùng để làm gì?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm:

Đề thi Giữa học kì 2 Công nghệ lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Phần tự luận:

Câu 1

Sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn:

Đề thi Giữa học kì 2 Công nghệ lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Câu 2

- Đối với mạng điện lắp đặt kiểu nổi, các phụ kiện đi kèm ống luồn dây cách điện là: ống nối chữ T, ống nối chữ L, ống nối nối tiếp, kẹp đỡ ống (1đ)

- Kẹp đỡ ống được dùng để cố định ống luồn dây dẫn trên tường (1đ)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Công nghệ lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi các môn học lớp 9 năm học 2022 - 2023 học kì 1 và học kì 2 được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề thi mới Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.