Đề thi Công nghệ 9 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (4 đề)Đề thi Công nghệ 9 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề thi Công nghệ 9 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (4 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Công nghệ lớp 9.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Môn: Công Nghệ lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm mấy bước?

       A. 3

       B. 4

       C. 5

       D. 6

Câu 2. Trong sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang có:

       A. Tắc te

       B. Chấn lưu

       C. Đèn

       D. Cả 3 đáp án trên

Quảng cáo

Câu 3. Trong quy trình lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang, “khoan lỗ” thuộc bước thứ mấy?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 4. Để làm được những công việc của nghề điện dân dụng, cần mấy yêu cầu?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 5. Dây cáp điện được dùng để:

       A. Truyền tải điện năng

       B. Phân phối điện năng

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Quảng cáo

Câu 6. Cấu tạo dây cáp một lõi có:

       A. Lõi

       B. Vỏ cách điện

       C. Vỏ bảo vệ

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Đồng hồ đo điện dùng để đo:

       A. Cường độ dòng điện

       B. Cường độ sáng

       C. Đường kính dây dẫn

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện được tiến hành theo mấy bước?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Quảng cáo

Câu 9. Mối nối dây dẫn điện cần đảm bảo mấy yêu cầu?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 10. Khi lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn thì mối nối phải đảm bảo:

       A. An toàn điện

       B. Chắc

       C. Đẹp

       D. Cả 3 đáp án trên

Phần II. Tự luận

Câu 1 (3 điểm)

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn?

Câu 2 (2 điểm)

Đối với việc lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang, khi kiểm tra mạch cần đạt những tiêu chuẩn gì?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm:

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 9 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Phần tự luận:

Câu 1.

Sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn (3đ)

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 9 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 2.

- Lắp đặt đúng sơ đồ (0,5đ)

- Chắc chắn (0,5đ)

- Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp (0,5đ)

- Mạch điện đảm bảo thông mạch (0,5đ)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Công nghệ 9

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mạng điện trong nhà có mấy loại bảng điện?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 2. Đối với mạch điện bảng điện, kích thước của bảng điện phụ thuộc vào:

       A. Số lượng các thiết bị lắp trên đó

       B. Kích thước các thiết bị lắp trên đó

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 3. Trong quy trình lắp mạch điện bảng điện, “khoan lỗ bảng điện” thuộc bước thứ mấy?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 4. Yêu cầu của nghề điện dân dụng là:

       A. Về sức khỏe

       B. Nhan sắc

       C. Tuổi trên 50

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Để truyền tải điện năng đến đồ dùng điện, người ta dùng:

       A. Dây cáp điện

       B. Dây dẫn điện

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 6. Cáp điện của mạng điện trong nhà là loại cáp:

       A. Một pha

       B. Hai pha

       C. Ba pha

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Đồng hồ điện dùng để đo đại lượng:

       A. Cường độ sáng

       B. Cường độ dòng điện

       C. Điện áp

       D. Cả B và C đều đúng

Câu 8. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng có bước:

       A. Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng

       B. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 9. Yêu cầu mối nối dây dẫn điện:

       A. Không yêu cầu về khả năng dẫn điện

       B. Không yêu cầu về độ bền cơ học

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 10. Khi lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang, người ta vạch dấu những vị trí nào?

       A. Vị trí lắp đặt thiết bị

       B. Đường đi dây

       C. Vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang

       D. Cả 3 đáp án trên

Phần II. Tự luận

Câu 1 (3 điểm)

Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn

Câu 2 (2 điểm)

Khi tiến hành vạch dấu để lắp đặt mạch bảng điện cần chú ý những gì?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm:

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 4)

Phần tự luận:

Câu 1

Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn (3đ)

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 4)

Câu 2

Khi tiến hành vạch dấu lắp mạch bảng điện cần lưu ý:

- Kích thước bảng điện phụ thuộc vào kích thước các thiết bị lắp trên đó (0,5đ)

- Bố trí các thiết bị trên bảng điện gọn, đẹp và dễ dàng cho việc nối dây (0,5đ)

- Có kí hiệu riêng cho vị trí các lỗ luồn dây dẫn điện và lỗ bắt vít các thiết bị điện (0,5đ)

- Khi vạch dấu cần chọn một cạnh chuẩn để xác định những vị trí, kích thước còn lại của thiết bị (0,5đ)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Môn: Công Nghệ lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mạng điện trong nhà có bảng điện nào?

       A. Bảng điện chính

       B. Bảng điện nhánh

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 2. Khi lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang, “vạch dấu” thuộc bước thứ mấy?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 3. Khi lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, người ta tiến hành vạch dấu những vị trí nào?

       A. Vị trí lắp đặt thiết bị

       B. Vị trí lắp đặt đèn

       C. Đường đi dây

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Yêu cầu của nghề điện dân dụng là:

       A. Về kĩ năng

       B. Về thái độ

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Cả A và B đều sai

Câu 5. Để phân phối điện năng đến đồ dùng điện, người ta dùng:

       A. Dây dẫn điện

       B. Dây cáp điện

       C. Đáp án khác

       D. Cả A và B đều đúng

Câu 6. Cáp điện của mạng điện trong nhà là loại cáp:

       A. Một lõi

       B. Hai lõi

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 7. Đồng hồ đo điện dùng để đo đại lượng:

       A. Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện

       B. Điện áp

       C. Công suất tiêu thụ của mạch điện

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện có bước:

       A. Đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện

       B. Nối mạch điện thực hảnh

       C. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Yêu cầu mối nối dây dẫn điện là gì?( chọn đáp án sai)

       A. Dẫn điện tốt

       B. Độ bền cơ học cao

       C. An toàn điện

       D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 10. Khi lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang, yêu cầu mối nối là:

       A. An toàn điện

       B. Chắc

       C. Đẹp

       D. Cả 3 đáp án trên

Phần II. Tự luận

Câu 1 (3 điểm)

Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn?

Câu 2 (2 điểm)

Hãy cho biết, mạng điện trong nhà thường có mấy loại bảng điện? Nêu nhiệm vụ của từng loại?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm:

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 2)

Phần tự luận:

Câu 1

Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn (3đ)

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 2)

Câu 2

- Mạng điện trong nhà thường có hai loại bảng điện (1đ)

- Nhiệm vụ của từng loại bảng điện:

      + Bảng điện chính: cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà (0,5đ)

      + Bảng điện nhánh: cung cấp điện tới đồ dùng điện (0,5đ)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Môn: Công Nghệ lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm mấy bước?

       A. 3

       B. 4

       C. 5

       D. 6

Câu 2. Trong sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn có:

       A. Cầu chì

       B. Công tắc

       C. Đèn

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Trong quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, “khoan lỗ” thuộc bước thứ mấy?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 4. Yêu cầu của nghề điện dân dụng là:

       A. Kiến thức

       B. Sắc đẹp

       C. Tuổi dưới 18

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Dây dẫn điện được dùng để:

       A. Truyền tải điện năng

       B. Phân phối điện năng

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 6. Cấu tạo dây cáp hai lõi có:

       A. Lõi

       B. Vỏ cách điện

       C. Vỏ bảo vệ

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Đồng hồ điện dùng để đo:

       A. Điện trở mạch điện

       B. Đường kính dây dẫn

       C. Cường độ sáng

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng được tiến hành theo mấy bước?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 9. Yêu cầu mối nối dây dẫn điện là:

       A. Dẫn điện tốt

       B. Không quan trọng về mặt thẩm mĩ

       C. Độ bền cơ học thấp

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Khi lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang, người ta khoan những vị trí nào?

       A. Khoan lỗ bắt vít

       B. Khoan lỗ luồn dây

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Phần II. Tự luận

Câu 1 (3 điểm)

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn.

Câu 2 (2 điểm)

Hãy cho biết quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn thực hiện theo mấy bước? Đó là những bước nào?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm:

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 3)

Phần tự luận:

Câu 1

Sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn (3đ)

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 3)

Câu 2

- Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn thực hiện theo 5 bước (1đ)

- Đó là (1đ)

      + Bước 1: Vạch dấu

      + Bước 2: Khoan lỗ

      + Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

      + Bước 4: Nối dây mạch điện

      + Bước 5: Kiểm tra

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Môn: Công Nghệ lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mạng điện trong nhà có mấy loại bảng điện?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 2. Đối với mạch điện bảng điện, kích thước của bảng điện phụ thuộc vào:

       A. Số lượng các thiết bị lắp trên đó

       B. Kích thước các thiết bị lắp trên đó

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 3. Trong quy trình lắp mạch điện bảng điện, “khoan lỗ bảng điện” thuộc bước thứ mấy?

       A. 1

       B. 2

       C. 3

       D. 4

Câu 4. Yêu cầu của nghề điện dân dụng là:

       A. Về sức khỏe

       B. Nhan sắc

       C. Tuổi trên 50

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Để truyền tải điện năng đến đồ dùng điện, người ta dùng:

       A. Dây cáp điện

       B. Dây dẫn điện

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 6. Cáp điện của mạng điện trong nhà là loại cáp:

       A. Một pha

       B. Hai pha

       C. Ba pha

       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Đồng hồ điện dùng để đo đại lượng:

       A. Cường độ sáng

       B. Cường độ dòng điện

       C. Điện áp

       D. Cả B và C đều đúng

Câu 8. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng có bước:

       A. Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng

       B. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 9. Yêu cầu mối nối dây dẫn điện:

       A. Không yêu cầu về khả năng dẫn điện

       B. Không yêu cầu về độ bền cơ học

       C. Cả A và B đều đúng

       D. Đáp án khác

Câu 10. Khi lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang, người ta vạch dấu những vị trí nào?

       A. Vị trí lắp đặt thiết bị

       B. Đường đi dây

       C. Vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang

       D. Cả 3 đáp án trên

Phần II. Tự luận

Câu 1 (3 điểm)

Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn

Câu 2 (2 điểm)

Khi tiến hành vạch dấu để lắp đặt mạch bảng điện cần chú ý những gì?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm:

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 4)

Phần tự luận:

Câu 1

Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn (3đ)

Đề thi Học kì 1 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 4)

Câu 2

Khi tiến hành vạch dấu lắp mạch bảng điện cần lưu ý:

- Kích thước bảng điện phụ thuộc vào kích thước các thiết bị lắp trên đó (0,5đ)

- Bố trí các thiết bị trên bảng điện gọn, đẹp và dễ dàng cho việc nối dây (0,5đ)

- Có kí hiệu riêng cho vị trí các lỗ luồn dây dẫn điện và lỗ bắt vít các thiết bị điện (0,5đ)

- Khi vạch dấu cần chọn một cạnh chuẩn để xác định những vị trí, kích thước còn lại của thiết bị (0,5đ)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Công nghệ lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi các môn học lớp 9 năm học 2022 - 2023 học kì 1 và học kì 2 được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề thi mới Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.