Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án, cực hay (Lần 2)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án, cực hay (Lần 2)

Phần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án, cực hay (Lần 2). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Lịch Sử lớp 9.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (Lần 2 - Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 15 phút

(Giới hạn bài 8+9)

Câu 1: Điểm nào dưới đây KHÔNG phải mục tiêu trong chiến lược toàn cầu của Mĩ sau chiến tranh thế giới thư hai là

A. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới.

B. Tấn công tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố.

C. Ngăn chặn, tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa.

D. Khống chế, nô dịch các nước đồng minh.

Câu 2: Đến năm 1868, Nhật Bản đã vươn lên trở thành

A. Trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất của thế giới.

B. Cường quốc kinh tế, đứng thứ hai trong thế giới tư bản.

C. Nước đế quốc quân phiệt với hệ thống thuộc địa rộng lớn.

D. Trung tâm công nghiệp – quốc phòng duy nhất của thế giới.

Quảng cáo


Câu 3: Yếu tố nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. tác dụng của những cải cách dân chủ.

B. biết xâm nhập thị trường thế giới.

C. nhân tố con người.

D. áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật.

(Sau chiến tranh kinh tế Nhật Bản bị tàn phá nặng nề, tất cả các ngành nông nghiệp công nghiệp, thương nghiệp đều bị sa sut, lạc hậu… đứng trước nguy cơ bị Mĩ chiếm đóng lâu dài, con người Nhật Bản đã cần cù, chịu khó, học hỏi để nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, học làm việc, học tập và sáng tạo ra các kĩ thuật, phương pháp sản xuất mang lại hiệu quả cao.)

Câu 4: Chủ trương liên minh chặt chẽ với Mĩ trong chính sách đối ngoại đã giúp Nhật Bản sớm kí được hiệp ước nào dưới đây?

A. Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật.

B. Hiệp ước Hòa bình.

C. Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

D. Hiệp ước Vác-sa-va.

Câu 5: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại do Mĩ khởi đầu diễn ra từ

A. Cuối thế kỉ XVIII.

B. Đầu thế kỉ XIX.

C. Đầu những năm 40 của thế kỉ XX.

D. Giữa những năm 40 của thế kỉ XX.

Câu 6: Hai đảng thay nhau nắm quyền ở nước Mĩ là

A. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.

B. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

C. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

D. Đảng Bảo thủ và Đảng Tự do.

Câu 7: Nội dung nào KHÔNG PHẢI là biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

B. Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của 5 nước tư bản Anh, Pháp, Tây Đức, Nhật, I-ta-li-a cộng lại.

C. Mĩ nắm trong tay ¾ trữ lượng vàng thế giới.

D. Đồng Đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế.

Câu 8: Nội dung nào KHÔNG PHẢI là nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế Mĩ bị suy giảm sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản.

B. Kinh tế Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.

C. Do theo đuổi tham vọng bá chủ thế giới.

D. Mĩ chịu nhiều tổn thất nặng nề khi tham gia vào Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 9: Chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX có sự thay đổi như thế nào?

A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B. Chú trọng phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN.

C. Tăng cường quan hệ với các nước Tây Âu.

D. Mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên thế giới.

Câu 10: Cải cách quan trọng nhất Nhật Bản thực hiện sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. cải cách Hiến pháp.

B. cải cách ruộng đất.

C. cải cách giáo dục.

D. cải cách văn hóa.

Đáp án

1-B2-B3-C4-A5-D
6-C7-D8-D9-C10-A

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (Lần 2 - Đề số 2)

    Thời gian làm bài: 15 phút

(Giới hạn: bài 8+9)

Câu 1: Nguyên nhân của tình hình KHÔNG ổn định về kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Mĩ thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược.

B. Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.

C. Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội.

D. Thiếu nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quan trọng.

Câu 2: Trong 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ được coi là

A. Một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

B. Nước có nền công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

C. Trung tâm hàng không, vũ trụ lớn nhất thế giới.

D. Trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

Câu 3: Một trong những thành tựu nổi bật về khoa học – kĩ thuật hiện đại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. chế tạo ra công cụ sản xuất mới, các nguồn năng lượng mới.

B. thực hiện cải tiến trong sản xuất nông nghiệp.

C. phóng con tàu vũ trụ đầu tiên bay quanh trái đất.

D. sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu 4: Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật phát triển được do nguyên nhân cơ bản nào?

A. Nhờ những đơn đặt hàng của Mĩ khi Mĩ phát động chiến tranh xâm lược Triều Tiên và Việt Nam.

B. Nhật áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật.

C. Vươn lên cạnh tranh với Tây Âu.

D. “Luồn lách” xâm nhập thị trường các nước.

Câu 5: Nguyên nhân khách quan làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển là gì?

A. Truyền thống văn hóa tốt đẹp, con người Nhật Bản có ý chí vươn lên, được đào tạo chu đáo, cần cù lao động.

B. Nhờ cải cách ruộng đất.

C. Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra chiến lược phát triển, hệ thống quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ty.

D. Biết tận dụng thành tựu khoa học kĩ thuật thế giới.

(Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản bị tàn phá nặng nề, đứng trước nhiều khó khăn thử thách và nguy cơ bị Mĩ thâu tóm. Trước tình hình này, Nhật phải thay đổi và cải cách, bên cạnh sự giúp đỡ của Mĩ về các mặt kinh tế, quân sự thông qua hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật, Nhật còn biết tận dụng các thành tựu khoa học của thế giới để phát triển, cho đến những năm 60 -70 của thế kỉ XX, nhờ tận dụng tốt khoa học công nghệ vào trong sản xuất kinh tế Nhật đã phát triển mạnh mẽ).

Câu 6: Nền kinh tế Nhật Bản đầu năm 90 của thế kỉ XX như thế nào?

A. Tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao.

B. Bị cạnh tranh gay gắt bởi các nước có nền công nghiệp mới.

C. Lâm vào tình trạng suy thoái kéo dài chưa từng thấy từ sau Chiến thanh thế giới thứ hai.

D. Giữ vai trò siêu cường kinh tế.

Câu 7: Mục đích của việc Mĩ – Nhật kí “Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật” là

A. Nhật Bản muốn lợi dụng vốn kĩ thuật của Mĩ để phát triển kinh tế.

B. Nhật Bản trở thành căn cứ chiến lược của Mĩ.

C. Hình thành một liên minh Mĩ – Nhật để chống lại các nước XHCN và phát triển phong trào giải phóng dân tộc vùng Viễn Đông.

D. Tạo thế cân bằng giữ Mĩ và Nhật.

Câu 8: Nguyên nhân của tình hình KHÔNG ổn định về kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Mĩ thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược.

B. Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.

C. Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội.

D. Thiếu nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quan trọng.

Câu 9: Nội dung nào dưới đây KHÔNG phản ánh đúng tình hình Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Là nước bại trận, bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

B. Bị quân đội nước ngoài chiếm đóng.

C. Đất nước nhanh chóng ổn định và phát triển.

D. Bị mất hết thuộc địa và đứng trước nhiều khó khăn.

Câu 10: Nguyên nhân nào cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Nhật phát triển và là bài học kinh nghiệm cho các nước nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.

A. Con người được đào tạo chu đáo và áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.

B. Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của nhà nước.

C. Tận dụng tốt các điều kiện bên ngoài để phát triển.

D. Các công ty năng động có tầm nhìn.

Đáp án

1-B2-D3-A4-A5-D
6-C7-C8-B9-C10-A

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Lịch Sử lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 9 Học kì 1 và Học kì 2 có đáp án gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Lịch Sử 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6