Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án, cực hay (Lần 1)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án, cực hay (Lần 1)

Phần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án, cực hay (Lần 1). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Lịch Sử lớp 9.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (Lần 1 - Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 15 phút

(Giới hạn bài 8+9)

Câu 1: Điểm nào dưới đây KHÔNG phải mục tiêu trong chiến lược toàn cầu của Mĩ sau chiến tranh thế giới thư hai là

A. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới.

B. Tấn công tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố.

C. Ngăn chặn, tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa.

D. Khống chế, nô dịch các nước đồng minh.

Câu 2: Đến năm 1868, Nhật Bản đã vươn lên trở thành

A. Trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất của thế giới.

B. Cường quốc kinh tế, đứng thứ hai trong thế giới tư bản.

C. Nước đế quốc quân phiệt với hệ thống thuộc địa rộng lớn.

D. Trung tâm công nghiệp – quốc phòng duy nhất của thế giới.

Quảng cáo


Câu 3: Yếu tố nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. tác dụng của những cải cách dân chủ.

B. biết xâm nhập thị trường thế giới.

C. nhân tố con người.

D. áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật.

(Sau chiến tranh kinh tế Nhật Bản bị tàn phá nặng nề, tất cả các ngành nông nghiệp công nghiệp, thương nghiệp đều bị sa sut, lạc hậu… đứng trước nguy cơ bị Mĩ chiếm đóng lâu dài, con người Nhật Bản đã cần cù, chịu khó, học hỏi để nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, học làm việc, học tập và sáng tạo ra các kĩ thuật, phương pháp sản xuất mang lại hiệu quả cao.)

Câu 4: Chủ trương liên minh chặt chẽ với Mĩ trong chính sách đối ngoại đã giúp Nhật Bản sớm kí được hiệp ước nào dưới đây?

A. Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật.

B. Hiệp ước Hòa bình.

C. Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

D. Hiệp ước Vác-sa-va.

Câu 5: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại do Mĩ khởi đầu diễn ra từ

A. Cuối thế kỉ XVIII.

B. Đầu thế kỉ XIX.

C. Đầu những năm 40 của thế kỉ XX.

D. Giữa những năm 40 của thế kỉ XX.

Câu 6: Hai đảng thay nhau nắm quyền ở nước Mĩ là

A. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.

B. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

C. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

D. Đảng Bảo thủ và Đảng Tự do.

Câu 7: Nội dung nào KHÔNG PHẢI là biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

B. Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của 5 nước tư bản Anh, Pháp, Tây Đức, Nhật, I-ta-li-a cộng lại.

C. Mĩ nắm trong tay ¾ trữ lượng vàng thế giới.

D. Đồng Đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế.

Câu 8: Nội dung nào KHÔNG PHẢI là nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế Mĩ bị suy giảm sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản.

B. Kinh tế Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.

C. Do theo đuổi tham vọng bá chủ thế giới.

D. Mĩ chịu nhiều tổn thất nặng nề khi tham gia vào Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 9: Chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX có sự thay đổi như thế nào?

A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B. Chú trọng phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN.

C. Tăng cường quan hệ với các nước Tây Âu.

D. Mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên thế giới.

Câu 10: Cải cách quan trọng nhất Nhật Bản thực hiện sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. cải cách Hiến pháp.

B. cải cách ruộng đất.

C. cải cách giáo dục.

D. cải cách văn hóa.

Đáp án

1-B2-B3-C4-A5-D
6-C7-D8-D9-B10-A

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 (Lần 1 - Đề số 2)

    Thời gian làm bài: 15 phút

(Giới hạn ôn tập: Bài 1+2)

Câu 1: Từ năm 1945 đến năm 1950, Liên Xô bắt tay vào khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh

A. Được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong nước và thế giới.

B. Là nước thắng trận, thu được nhiều lợi nhuận và thành quả từ Hội nghị Ianta.

C. Đất nước chịu nhiều tổn thất về người và của, khó khăn về nhiều mặt.

D. Liên Xô, Mĩ, Anh và Pháp vẫn là đồng minh, giúp đỡ lẫn nhau.

Câu 2: Kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế 5 năm (1946-1950) của nhân dân Liên Xô đã hoàn thành trong thời gian

A. 5 năm.

B. 4 năm 3 tháng.

C. 4 năm 5 tháng.

D. 4 năm 8 tháng.

Câu 3: Sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 đã tác động như thế nào tới quan hệ quốc tế?

A. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.

B. Trật tự thế giới “một cực” được hình thành.

C. Duy trì hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.

D. Chỉ muốn làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 4: Thành tựu quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên.

C. Phóng tàu vũ trụ Phương Đông bay vòng quanh trái đất.

D. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.

Câu 5: Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Liên Xô đối với phong trào cách mạng thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Đồng minh tin cậy của phong trào cách mạng thế giới.

B. Cầu nối kí kết các hiệp ước ngoại giao.

C. Nước viện trợ không hoàn lại giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới.

D. Chỗ dựa vững chắc của phong trào cách mạng thế giới.

Câu 6: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế trong những năm 1945-1950 là gì?

A. Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề.

B. Xây dựng nền kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh với Mĩ.

C. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.

D. Tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã bị gián đoạn từ năm 1941.

Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu Liên bang Xô viết sụp đổ?

A. Nhà nước liên bang tê liệt.

B. Các nước cộng hòa đua nhau đòi độc lập và tác khỏi liên bang.

C. Cộng đồng các quốc giai độc lập (SNG) thành lập.

D. Tổng thống Góc-ba-chốp từ chức, lá cờ liên bang Xô viết trên nóc điện Krem-li bị hạ xuống.

Câu 8: Sự tan rã của Liên bang Xô viết và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa các nước Đông Âu đã gây ra hậu quả gì?

A. Chấm dứt những ước vọng tốt đẹp xây dựng xã hội tốt đẹp của loài người tiến bộ.

B. Kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.

C. Đánh dấu sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

D. Là sự “cáo chung” của chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới.

Câu 9: Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô năm 1991 đã tác động như thế nào tới quan hệ quốc tế?

A. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ, một trật tự thế giới mới đang dần hình thành.

B. Trật tự thế giới “một cực” hình thành.

C. Hình thành trật tự thế giới “đa cực”.

D. Phong trào cách mạng thế giới mất chỗ dựa.

(Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và Mĩ đứng đầu 2 cực của trật tự thế giới Ianta. Khi Liên Xô bị sụp đổ đồng nghĩa với việc chỉ còn 1 cực là Mĩ.)

Câu 10: Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế

A. của người chiến thắng, không phải chịu tổn thất gì.

B. của người chiến thắng nhưng không phải chịu những tổn thất hết sức nặng nền.

C. thu được nhiều lợi nhuận sau chiến tranh.

D. thể hiện được vai trò và tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Đáp án

1-C2-B3-A4-D5-D
6-A7-D8-D9-B10-B

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Lịch Sử lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 9 Học kì 1 và Học kì 2 có đáp án gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Lịch Sử 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6