Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

    Môn Lịch Sử lớp 9

    Thời gian làm bài: 15 phút

( Giới hạn ôn tập: Bài 1, bài 2, bài 3)

Câu 1: Về đối ngoại, sau chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô thực hiện chính sách

Quảng cáo

A. chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước.

B. hòa hợp với các dân tộc, quan hệ hữu nghị với các nước xã hội chủ nghĩa.

C. chuyển từ đối đầu sáng đối thoại.

D. hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.

Câu 2: Từ năm 1945 đến năm 1949, các nước Đông Âu đã hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ của

A. cách mạng dân chủ nhân dân.

B. cách mạng giải phóng dân tộc.

C. cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 3: Kết quả công cuộc “ cải tổ” đã đưa

A. kinh tế đất nước phát triển.

B. đất nước càng lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn.

C. đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

D. đến sự tan rã của Liên bang Xô viết.

Quảng cáo


Câu 4: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết tòn tại trong thời gian

A. Từ năm 1917 đến năm 1991.

B. Từ năm 1918 đến năm 1991.

C. Từ năm 1920 đến năm 1991.

D. Từ năm 1922 đến năm 1991.

Câu 5: Ở Đông Âu, khủng hoảng lên tới đỉnh cao vào cuối năm

A. 1980

B. 1985

C. 1988

D. 1990

Câu 6: Mốc đánh dấu sự chấm dứt chế độ XHCN ở Liên Xô là mốc nào?

A. Góoc-ba-chốp cải tổ.

B. Cờ búa liềm trên nóc điện Cremli hạ xuống.

C. Đảo chính Góoc-ba-chốp.

D. Cộng đồng các quốc gia độc lập thành lập.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 7: Chế độ xã hội chủ nghĩa đã bị sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu vào

A. đầu năm 1989.

B. cuối năm 1989.

C. đầu năm 1990.

D. cuối năm 1990.

Câu 8: Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là sự sụp đổ của

A. chế độ xã hội chủ nghĩa.

B. mô hình xã hội chủ nghĩa chưa khoa học.

C. một đường lối sai lầm.

D. tư tưởng chủ quan nóng vội.

Câu 9: Ở Đông Nam Á, khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.

B. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào.

C. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan.

D. Phi-líp-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

Câu 10: Sự sụp đổ của chế độ phân biệt chủng tộc ( A-pác-thai) ở Nam Phi (1993) chứng tỏ điều gì?

A. Một biện pháp thống trị của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ.

B. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cơ bản bị tan dã.

C. Cuộc đấu tranh vì tiến bộ xã hội đã hoàn thành ở châu Phi.

D. Chủ nghĩa thực dân mới bắt đầu khủng hoảng và suy yếu.

( Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ sau hơn ba thế kỉ tồn tại. Sự kiện này đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, và cuộc đấu tranh vì tiến bộ xã hội là xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc đã thành công).

Đáp án

1-A2-A3-C4-D5-C
6-B7-B8-B9-A10-C

Các đề kiểm tra Lịch Sử lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 9 Học kì 1 và Học kì 2 có đáp án gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Lịch Sử 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-kiem-tra-15-phut-lich-su-9-hoc-ki-1-lan-1.jsp

Nhóm hỏi bài 2k6