Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nàoPhong trào dân chủ 1936-1939

Trả lời câu hỏi trang 99 sgk Lịch Sử 12: - Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào?

Trả lời:

Quảng cáo

*Tình hình thế giới:

- Các thế lực phát xít cầm quyền ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh thế giới.

- Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa.

*Tình hình trong nước:

- Nhiều đảng phái chính trị hoạt động, trong đó Đảng Đông Dương hoạt động mạnh nhất, có tổ chức chặt chẽ và chủ trương rõ ràng.

Quảng cáo

- Pháp tập trung khai thác thuộc địa gây nên nhiều chuyển biến lớn về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp.

     + Nông nghiệp: Pháp tăng cường chiếm ruộng đất của nông dân, lập ra các đồn điền của tư bản Pháp.

     + Công nghiệp: Pháp nắm độc quyền một số ngành công nghiệp trọng điểm.

     + Thương nghiệp: Pháp nắm độc quyền buôn bán rượu, thuốc phiện, muối.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch sử 12 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


phong-trao-dan-chu-1936-1939.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên