Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

A . Lý thuyết

1.1. Tình hình thế giới và Đông Dương

* Thế giới:

   - Tháng 9/1939 chiến tranh thế giới bùng nổ. Phát xít Đức tấn công Pháp, Pháp thua cuộc.

* Đông Dương:

   - Quân phiệt Nhật tấn công Trung Quốc và tiến sát tới biên giới Việt-Trung.

→Pháp đứng trước 2 nguy cơ: một là ngọn lửa cách mạng giải phóng của nhân dân Đông Dương bùng cháy, hai là bị Nhật hất cẳng.

   -Pháp câu kết với Nhật cùng bóc lột nhân dân Việt Nam, khiến cho nhân dân them khổ cực, điêu đứng.

1.2. Những cuộc nổi dậy đầu tiên:

* Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940)

   -Bối cảnh: Quân Nhật đánh vào Lạng Sơn, quân đội Pháp trên đường thua chạy đã rút qua châu Bắc Sơn. Nhân cơ hội đó, Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân nổi dậy tấn công thực dân Pháp.

   - Diễn biến:

      + Dưới sự chỉ huy của Đảng bộ Bắc Sơn nhân dân đã đấu tranh quyết liệt chống khủng bố, tổ chức các toán vũ trang đi lung bắt và trừng trị bọn tay sai.

      + Thành lập đội du kích Bắc Sơn, sang năm 1941 phát triển thành Cứu quốc quân.

   -Ý nghĩa: Tuy thất bại nhưng chính quyền cách mạng đã được hình thành.

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 | Lý thuyết và trắc nghiệm Lịch Sử 9 chọn lọc có đáp án

Lược đồ khởi nghĩa Bắc Sơn

* Khởi nghĩa Nam Kì (23/11/1940)

   - Bối cảnh:

      + Lợi dụng bối cảnh quân Pháp thua trận ở châu Âu và yếu thế ở Đông Dương, bọn quân phiệt Xiêm (Thái Lan), được phát xít Nhật xúi giục khiêu khích gây hấn ở biên giới Lào - Campuchia.

      + Để chống lại thực dân Pháp đã bắt binh lính Việt Nam chết trận thay cho chúng. Bất bình với điều đó, nhiều binh lính đào ngũ hoặc bí mật với Đảng bộ Nam Kì.

   - Diễn biến:

      + Đảng bộ Nam Kì đã quyết định khởi nghĩa (23/11/1940), một số chiến sĩ bị bắt trước ngày khởi sự do bị lộ. Pháp tăng cường thiết quân luật, săn lung các chiến sĩ cách mạng.

      + Nghĩa quân đã triệt hạ một số đồn bốt giặc, triệt phá nhiều đường giao thong, thành lập chính quyền nhân dân và tòa án cách mạng ở nhiều vùng. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa này.

   - Kết quả: Do Pháp đàn áp khốc liệt, cơ sở Đảng bị tổn thất nặng nề, nhưng một số nghĩa quân rút vào hoạt động bí mật.

* Binh biến Đô Lương (13/1/1941)

   - Nguyên nhân: Timh thần giác ngộ của người Việt lên cao. Binh lính người Việt hết sức bất bình vì bị đưa sang Lào làm bia đỡ đạn.

   - Diễn biến: Ngày 13/01/1941, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Văn Cung, binh lính chợ Rạng đã nổi dậy. Họ đánh chiếm đồn Đô Lương sau đó lên ô tô kéo về Vinh

   - Kết quả: Kế hoạch đã bị thất bại

B . Trắc nghiệm

Câu 1. Sự kiện nào trên thế giới có tác động sâu sắc nhất tới tình hình Việt Nam giai đoạn 1939-1945?

A. Chiến tranh thế giới thứ diễn ra.

B. Trục phát xít được hình thành.

C. Nhật và Pháp ký “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương”.

D. Pháp đầu hàng phát xít Đức.

Đáp án: A

Giải thích :

Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ đã làm cho Pháp có những điều chỉnh trong chính sách cai trị Việt Nam. Đồng thời diễn biến của cuộc chiến cũng ảnh hưởng sâu sắc đến đường lối chỉ đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn 1939-1945.

Câu 2. Khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ năm bao nhiêu?

A. 1939.

B. 1940.

C. 1941.

D. 1942.

Đáp án: B

Giải thích :

sgk-trang 82

Câu 3. Đội du kích Bắc Sơn là tiền thân của tổ chức nào sau đây?

A. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

B. Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

C. Cứu quốc quân.

D. Mặt trận Việt Minh.

Đáp án: C

Giải thích :

sgk-trang 83

Câu 4. Khởi nghĩa Nam kỳ nổ ra năm bao nhiêu?

A. 1939.

B. 1940.

C. 1941.

D. 1942.

Đáp án: B

Giải thích :

sgk-trang 83

Câu 5. Ngày 23/7/1941, Chính phủ Pháp đã kí với Nhật văn kiện gì?

A. Hiệp ước tấn công Đông Dương.

B. Hiệp ước mở cửa Đông Dương.

C. Hiệp ước hòa bình Đông Dương.

D. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương.

Đáp án: D

Giải thích :

sgk-trang 81

Câu 6. Người chỉ huy binh biến Đô Lương là ai?

A. Đội Cấn.

B. Đội Cung.

C. Võ Nguyên Giáp.

D. Cai Vy.

Đáp án: B

Giải thích :

sgk-trang 85

Câu 7. Các cuộc khởi nghĩa và binh biến đầu tiên trong năm 1940-1941 có ý nghĩa lớn nhất là gì?

A. Rút ra những bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng và chiến thuật , chuẩn bị trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám.

B. Làm cho âm mưu câu kết giữa chính phủ Pháp và phát xít Nhật bị hoàn toàn thất bại.

C. Làm cho Cách mạng Việt Nam phục hồi và phát triển lực lượng, chuẩn bị tiến lên Tổng khởi nghĩa.

D. Thể hiện tinh thần yêu nước bất diệt của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Đáp án: A

Giải thích :

Các cuộc khởi nghĩa và binh biến đầu tiên trong năm 1940-1941 tuy thất bại nhưng từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng và chiến thuật , chuẩn bị trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám.

Câu 8. Thực dân Pháp thi hành chính sách gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương?

A. Tăng thuế.

B. Chính sách “kinh tế chỉ huy”

C. Thu mua lương thực

D. Tích trữ lương thực

Đáp án: B

Giải thích :

(SGK – trang 82)

Câu 9. Thủ đoạn tàn độc nhất của Nhật là gì?

A. Thu mua lương thực

B. Tích trữ lương thực

C. Thu mua lương thực theo lối cưỡng bức

D. Thu mua gạo giá rẻ

Đáp án: C

Giải thích :

Thủ đoạn tàn độc nhất của Nhật là thu mua lương thực, chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt để tích trũ lương thực chuẩn bị cho chiến tranh.

Câu 10. Lực lượng vũ trang của cuộc nổi dậy nào được duy trì và phát triển trở thành Cứu quốc quân?

A. Bắc Sơn

B. Đô Lương

C. Nam Kì

D. Bắc Sơn và Nam Kì

Đáp án: A

Giải thích :

(SGK – trang 82)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 9 | Soạn Lịch Sử lớp 9 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Lịch Sử lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

viet-nam-trong-nhung-nam-1939-1945.jsp