Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 22 (có đáp án): Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 22 (có đáp án): Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

B . Trắc nghiệm

Câu 1. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 22/12/1942.

B. 22/12/1943.

C. 22/12/1944.

D. 22/12/1945.

Đáp án: C

Giải thích:

sgk-trang 88

Câu 2. Mặt trận Việt Minh ra đời vào ngày tháng năm nào?

A. 19/5/1940.

B. 19/5/1941.

C. 19/5/1942.

D. 19/5/1943.

Đáp án: B

Giải thích:

sgk-trang 86

Câu 3. Tình hình Đông Dương trước khi xảy ra cuộc Nhật đảo chính Pháp là

A. Pháp tự nguyện đầu hàng Nhật.

B. Pháp ráo riết hành động để lấy lại vị trí thống trị.

C. Pháp đảo chính Nhật thất bại.

D. Pháp bị hất cẳng khỏi Đông Dương.

Đáp án: B

Giải thích:

sgk-trang 89

Câu 3. Chỉ thị “Nhật –Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” được Đảng đưa ra trong hội nghị nào?

A. Hội nghị BCH Trung ương 8 (5/1941), tại Cao Bằng.

B. Hội nghị mở rộng (3/1945), tại Bắc Ninh.

C. Hội nghị quân sự Cách mạng Bắc Kỳ (4/1945), tại Bắc Giang.

D. Hội nghị toàn quốc của ĐCS Đông Dương (8/1945), tại Tuyên Quang.

Đáp án: B

Giải thích:

sgk-trang 90

Câu 4. Hội nghị mở rộng của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (3/1945), tại Từ Sơn, Bắc Ninh đã xác định kẻ thù trước mắt của cách mạng Đông Dương là

A. Bọn tay sai phản cách mạng.

B. Phe phát xít.

C. Thực dân Pháp.

D. Phát xít Nhật.

Đáp án: D.

Giải thích:

sgk-trang 90

Câu 5. Nhà thơ Tố Hữu viết:

“Ba mươi năm bước chân không mỏi

Mà bây giờ mới tới nơi”

Đó là hai câu thơ viết về quá trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và đến khi Người về Tổ Quốc. Vậy Nguyễn Ái Quốc về nước vào ngày tháng năm nào và ở đâu?

A. Ngày 25/1/1941, tại Pác Bó, Cao Bằng.

B. Ngày 28/1/1942, tại Tân Trào, Tuyên Quang.

C. Ngày 28/1/1941, tại Pác Bó, Cao Bằng.

D. Ngày 28/2/1941, tại Tân Trào, Tuyên Quang.

Đáp án: C

Giải thích:

sgk-trang 86

Câu 6. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, lúc thành lập có bao nhiêu người?

A. Đồng chí Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng, có 34 người.

B. Đồng chí Trường Trinh làm đội trưởng, có 34 người.

C. Đồng chí Phạm Hùng làm đội trưởng, có 35 người.

D. Đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, có 33 người.

Đáp án: A .

Câu 7. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định nhiệm vụ trước hết của cách mạng là gì?

A. Giải phóng dân tộc

B. Giành ruộng đất cho dân cày

C. Đánh đổ phong kiến

D. Đánh đổ đế quốc, phong kiến.

Đáp án: A

Giải thích:

Hội nghị BCH Trung ương 8 tại Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941 chủ trương trước hết phải giải phóng cho các dân tộc Đông Dương khỏi ách thống trị của thực dân Pháp.

Câu 8. Nơi thí điểm xây dựng các Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh là ở đâu?

A. Lạng Sơn

B. Cao Bằng

C. Thái Nguyên

D. Bắc Cạn

Đáp án: B

Giải thích:

Cao Bằng được chọn làm nơi thí điểm của cuộc vận động xây dựng các Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh, Đến năm 1942, chín châu của Cao Bằng đều có các Hội Cứu quốc quân.

Câu 9. Tổ chức nào kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung”?

A. Ban Chấp hành Trung ương Đảng

B. Ban Thường vụ Trung ương Đảng

C. Tổng bộ Việt Minh

D. Ủy Ban quân sự Cách mạng Bắc kì

Đáp án: C

Giải thích:

Đầu tháng 5 – 1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị cho các cấp sử soạn khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung”.

Xem thêm các bài Lý thuyết & Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 9 | Soạn Lịch Sử lớp 9 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Lịch Sử lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

cao-trao-cach-mang-tien-toi-tong-khoi-nghia-thang-tam-nam-1945.jsp

Nhóm hỏi bài 2k6