Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 31 (có đáp án): Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 31 (có đáp án): Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

B . Trắc nghiệm

Câu 1. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc sau năm 1975 là gì?

A. Hàn gắn vết thương chiến tranh.

B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.

C. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa cách mạng của cả nước.

D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia.

Đáp án:B

Giải thích:

Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mĩ để lại hậu quả nặng nề đối với miền Bắc. Nhiệm vụ trong tâm của miền Bắc sau năm 1975 là khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.

Câu 2. Miền Bắc cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế vào thời gian nào?

A. Năm 1974

B. Năm 1975

C. Năm 1976

D. Năm 1977

Đáp án: C

Giải thích:

đến giữa năm 1976, miền Bắc cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế. Diện tích canh tác được mở rộng, nhiều công trình, nhà máy được xây dựng và mở rộng thêm. Giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật đều phát triển mạnh.

Câu 3. Tại các thành phố lớn ở miền Nam, chính quyền cách mạng được thành lập khi nào?

A. Trước khi được giải phóng.

B. Năm 1975.

C. Ngày sau khi được giải phóng.

D. Sau năm 1975.

Đáp án: D

Câu 4. Ở miền Nam, chính quyền cách mạng giải quyết vấn đề ruộng đất như thế nào?

A. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân.

B. Tiến hành cải cách ruộng đất.

C. Chia bình quân ruộng đất.

D. Điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân.

Đáp án: D

Giải thích:

Chính quyền cách mạng tịch thu tài sản, ruộng đất của bọn phản động trốn ra nước ngoài và tiến hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân.

Câu 5. Để đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt và lâu của nhân dân chính quyền cách mạng chú trọng vào lĩnh vực sản xuất nào?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Thủ công nghiệp.

D. Thương mại

Đáp án: A

Giải thích:

nhu cầu cấp bách trước mắt và lâu của nhân dân là nhu cầu về lương thực vì vậy chính quyền cách mạng rất chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Câu 6. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, tình hình chính trị ở hai miền nước ta như thế nào?

A. Mỗi miền tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

B. Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

C. Đất nước thống nhất, cả nước đi theo chế độ tư bản chủ nghĩa.

D. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Đáp án: A

Giải thích:

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước thống nhất nhưng ở mỗi miền tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Miền Bắc, Quốc hội là cơ quan cao nhất của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ở miền Nam, có Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn của Chính phủ.

Câu 7. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức ở đâu?

A. Hà Nội

B. Đà Nẵng

C. Sài Gòn

D. Huế

Đáp án: C

Giải thích:

Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước họp tại Sài Gòn từ ngày 15 đến ngày 21 – 11 – 1975.

Câu 8. Tháng 9 – 1975, Hội nghi Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ gì?

A. Cải tạo xã hội chủ nghĩa.

B. Bầu cử quốc hội thống nhất.

C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

D. Bầu Ban dự thảo Hiến pháp.

Đáp án: C

Giải thích:

(SGK – trang 168)

Câu 9. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước được tiến hành vào thời gian nào?

A. Tháng 3 – 1976.

B. Tháng 4 – 1976.

C. Tháng 5 – 1976.

D. Tháng 6 – 1976.

Đáp án: B

Giải thích:

Ngày 25 – 4 – 1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước được tiến hành.

Câu 10. Ý nào dưới đây không phải là quyết định được đưa ra tại kì họp đầu tiên Quốc hội khóa IV?

A. Thông qua chính sách đối nội, đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.

B. Quyết định Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh.

C. Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nhà nước, bầu Ban dự thảo Hiến pháp.

D. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980).

Đáp án: D

Giải thích:

Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) được đưa ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12 – 1976)

Xem thêm các bài Lý thuyết & Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 9 | Soạn Lịch Sử lớp 9 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Lịch Sử lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

viet-nam-trong-nam-dau-sau-dai-thang-xuan-1975.jsp

Nhóm hỏi bài 2k6