Bài 2 trang 39 Tin học 12Bài 4: Cấu trúc bảng

Bài 2 trang 39 Tin học 12: Trong quản lí học sinh dự kì thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây?

Số báo danh:

Quảng cáo

Họ tên:

Ngày sinh:

Điểm số:

Lời giải:

Có thể khai báo dữ liệu cho các thuộc tính như sau:

- Số báo danh: Text, AutoNumber, Memo, Number.

- Họ tên: Text, Memo.

- Ngày sinh: Date/Time.

- Điểm số: Number.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Tin học 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-4-cau-truc-bang.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên