Bài 5 trang 39 Tin học 12Bài 4: Cấu trúc bảng

Bài 5 trang 39 Tin học 12: Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng.

Lời giải:

Quảng cáo

* Thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng:

1. Tạo cấu trúc bảng: Tạo một trường, chỉ định khóa chính, lưu cấu trúc bảng.

2. Thay đổi cấu trúc bảng: Thay đổi thứ tự các trường, thêm trường, xóa trường, thay đổi khóa chính.

3. Xóa và đổi tên bảng: Xóa bảng, đổi tên bảng.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Tin học 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-4-cau-truc-bang.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên