Tin học 12 Bài tập và thực hành 7 - Mẫu hỏi trên nhiều bảngTin học 12 Bài tập và thực hành 7 - Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Xem thêm: Lý thuyết Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Với giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 7 - Mẫu hỏi trên nhiều bảng hay nhất, ngắn gọn Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 bài Bài tập và thực hành 7.

1. Mục đích, yêu cầu

Quảng cáo

- Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng.

- Củng cố và rèn luyệ kĩ năng tạo mẫu hỏi.

2. Nội dung

- Sử dụng CSDL KINH_DOANH từ các bài thực hành trước.

Câu 1: (sgk trang 68 Tin 12): Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng (theo tên mặt hàng cùng) số lần được đặt.

Trả lời:

Quảng cáo

- Tạo mẫu hỏi. Chọn Create sau đó chọn Query Design.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn hai bảng HOA_DON và MAT_HANG.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Quảng cáo

- Chọn các trường để hiển thị thông tin. Vì ta muốn hiển thị thông tin theo tên mặt hàng và số lần được đặt nên ta chọn như sau.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Totals để thực hiện gom nhóm:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chỉnh điều kiện như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Run để thực thi mẫu hỏi:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Kết quả ta thấy Bút bi được đặt 1 lần, Mực và Tẩy được đặt 2 lần, Thước kẻ được đặt 3 lần.

Câu 2: (sgk trang 69 Tin 12): Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng các hàm AVG, MAX, MIN để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các hóa đơn đặt hàng theo tên mặt hàng.

Trả lời:

- Tạo mẫu hỏi. Chọn Create sau đó chọn Query Design.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn hai bảng HOA_DON và MAT_HANG.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn các trường để hiển thị thông tin. Vì ta muốn hiển thị thông tin theo tên mặt hàng và số lượng đặt hàng.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Total để gom nhóm.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Với các ý khác nhau ta chỉ cần thay các hàm thống kê tương ứng. Thống kê số lượng trung bình của các mặt hàng.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Sử dụng hàm MAX:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Sử dụng hàm MIN:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 12 hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên