Tin học 12 Bài tập và thực hành 7 - Mẫu hỏi trên nhiều bảngTin học 12 Bài tập và thực hành 7 - Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Xem thêm: Lý thuyết Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Để học tốt Tin học lớp 12, nội dung bài học là trả lời câu hỏi, giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 7 - Mẫu hỏi trên nhiều bảng hay nhất, ngắn gọn. Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 bài Bài tập và thực hành 7 có đáp án.

1. Mục đích, yêu cầu

Quảng cáo

- Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng.

- Củng cố và rèn luyệ kĩ năng tạo mẫu hỏi.

2. Nội dung

- Sử dụng CSDL KINH_DOANH từ các bài thực hành trước.

Câu 1: (sgk trang 68 Tin 12): Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng (theo tên mặt hàng cùng) số lần được đặt.

Trả lời:

Quảng cáo

- Tạo mẫu hỏi. Chọn Create sau đó chọn Query Design.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn hai bảng HOA_DON và MAT_HANG.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Quảng cáo

- Chọn các trường để hiển thị thông tin. Vì ta muốn hiển thị thông tin theo tên mặt hàng và số lần được đặt nên ta chọn như sau.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Totals để thực hiện gom nhóm:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chỉnh điều kiện như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Run để thực thi mẫu hỏi:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Kết quả ta thấy Bút bi được đặt 1 lần, Mực và Tẩy được đặt 2 lần, Thước kẻ được đặt 3 lần.

Câu 2: (sgk trang 69 Tin 12): Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng các hàm AVG, MAX, MIN để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các hóa đơn đặt hàng theo tên mặt hàng.

Trả lời:

- Tạo mẫu hỏi. Chọn Create sau đó chọn Query Design.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn hai bảng HOA_DON và MAT_HANG.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn các trường để hiển thị thông tin. Vì ta muốn hiển thị thông tin theo tên mặt hàng và số lượng đặt hàng.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Total để gom nhóm.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Với các ý khác nhau ta chỉ cần thay các hàm thống kê tương ứng. Thống kê số lượng trung bình của các mặt hàng.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Sử dụng hàm MAX:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Sử dụng hàm MIN:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 12 hay, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác