Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

1. Khái niệm báo cáo

• Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng.

• Báo cáo thường được sử dụng để:

   + Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu;

   + Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định.

   + Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi:

   + Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì?

   + Dữ liệu được lấy từ đâu?

   + Dữ liệu được nhóm như thế nào?

• Để làm việc với báo cáo, chọn Report trong bảng Create.

Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

• Các cách để tạo báo cáo:

   + Dùng thuật sĩ tạo báo cáo

   + Sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở trên.

2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo

• 1. Trong trang báo cáo nháy vào chọn Create → Report Wizard.

Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

• 2. Trong hộp thoại Report Wizard, chọn thông tin đưa vào Report

Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

• 3. Chọn trường để gộp nhóm trong báo cáo: nháy chuột vào trường To, nháy chuột vào nút lệnh Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

• 4. Chỉ ra các trường để sắp xếp thứ tự các bản ghi

Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

• 5.. Tính trung bình cộng

• 6. Chọn cách bố trí báo cáo

• 7. Chọn kiểu trình bày báo cáo

• 8 . Đặt tên và kết thúc việc tạo báo cáo

Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

bai-9-bao-cao-va-ket-xuat-bao-cao.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác