Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo (hay, ngắn gọn)

Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo (hay, ngắn gọn)

1. Khái niệm báo cáo

• Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng.

• Báo cáo thường được sử dụng để:

   + Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu;

   + Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định.

   + Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi:

   + Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì?

   + Dữ liệu được lấy từ đâu?

   + Dữ liệu được nhóm như thế nào?

• Để làm việc với báo cáo, chọn Report trong bảng Create.

Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

• Các cách để tạo báo cáo:

   + Dùng thuật sĩ tạo báo cáo

   + Sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở trên.

2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo

• 1. Trong trang báo cáo nháy vào chọn Create → Report Wizard.

Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

• 2. Trong hộp thoại Report Wizard, chọn thông tin đưa vào Report

Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

• 3. Chọn trường để gộp nhóm trong báo cáo: nháy chuột vào trường To, nháy chuột vào nút lệnh Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

• 4. Chỉ ra các trường để sắp xếp thứ tự các bản ghi

Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

• 5.. Tính trung bình cộng

• 6. Chọn cách bố trí báo cáo

• 7. Chọn kiểu trình bày báo cáo

• 8 . Đặt tên và kết thúc việc tạo báo cáo

Lý thuyết Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo hay, ngắn gọn

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-9-bao-cao-va-ket-xuat-bao-cao.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác