Lý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo (hay, ngắn gọn)

Lý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo (hay, ngắn gọn)

1. Mục đích, yêu cầu

• Củng cố những kiến thức về cách tạo báo cáo;

• Biết thực hiện các kĩ năng cơ bản để tạo báo cáo đơn giản bằng thuật sĩ.

2. Nội dung

Bài 1 Từ bảng HOC_SINH trong CSDL QuanLi_HS, tạo một báo cáo để in ra danh sách các học sinh gồm họ tên,ngày sinh, địa chỉ. Hãy nhóm theo giới tính (nam, nữ) và tính số học sinh nam, số học sinh nữ (sử dụng hàm Count).

Bài 2 Tạo báo cáo in danh sách học sinh khá (có điểm trung bình mỗi môn từ 6,5 trở lên).

Hướng dẫn:

• Tạo mẫu hỏi cho danh sách các học sinh khá;

• Tạo báo cáo dựa trên mẫu hỏi này

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-tap-va-thuc-hanh-8-tao-bao-cao.jsp

Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên