Lý thuyết Tin học 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng (hay, ngắn gọn)

Lý thuyết Tin học 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng (hay, ngắn gọn)

1. Cập nhật dữ liệu

a) Thêm bản ghi mới

• Chọn Insert → New Record hoặc nháy nútLý thuyết Tin học 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng hay, ngắn gọn trên thanh công cụ rồi gõ dữ liệu tương ứng.

• Cũng có thể nháy chuột trực tiếp vào bản ghi trống ở cuối bảng rồi gõ dữ liệu tương ứng.

b) Chỉnh sửa

• Nháy chuột vào ô chứa dữ liệu tương ứng và thực hiện các thay đổi cần thiết.

c) Xóa bản ghi

• 1. Chọn bản ghi cần xóa

• 2. Nhấn nútLý thuyết Tin học 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng hay, ngắn gọn hoặc nhấn phím Delete

• 3. Trong hộp thoại khẳng định xóa, chọn Yes

Lý thuyết Tin học 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng hay, ngắn gọn

2. Sắp xếp và lọc

a) Sắp xếp

• 1. Chọn trường cần sắp xếp trong chế độ hiển thị trang dữ liệu

• 2. Dùng các nút lệnh để sắp xếp các bản ghi của bảng dựa trên giá trị của trường được chọnLý thuyết Tin học 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng hay, ngắn gọn

b) Lọc

• Lọc là một công cụ của hệ QTCSDL cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn một số điều kiện nào đó phục vụ tìm kiếm

• Access cho phép lọc ra những bản ghi thoả mãn điều kiện nào đó trên thanh Table Datasheet

Lý thuyết Tin học 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng hay, ngắn gọn

3. Tìm kiếm đơn giản

• Chức năng tìm kiếm (tìm kiếm và thay thế) trong Access tương tự như trong Word.

• Ví dụ: Để tìm cụm từ nào đó trong bảng, ta thực hiện theo một trong các cách sau:

   + Cách 1: Chọn Edit → Find...

   + Cách 2: Nháy nút Lý thuyết Tin học 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng hay, ngắn gọn

   + Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F.

• Khi đó hộp thoại Find and Replace mở ra. Có thể cung cấp thêm cho việc tìm kiếm:

Lý thuyết Tin học 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng hay, ngắn gọn

• Trong ô Find What gõ cụm từ cần tìm.

• Trong ô Look In:

   + Chọn tên bảng.

   + Yêu cầu tìm trường hiện tại

• Trong ô Match, chọn cách thức tìm kiếm.

   + Any Part of Field (cụm từ cần tìm có thể là phần bất kì của trường)

   + Whole Field (cụm từ cần tìm là nội dung một ô);

   + Start of Field (cụm từ cần tìm phải nằm ở đầu của trường)

• Nháy nút Find Next để đến vị trí tiếp theo thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

• Lệnh Replace khác với Find ở chỗ sau khi tìm được cụm từ thì thay thế bởi cụm từ trong ô Replace With.

Lý thuyết Tin học 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng hay, ngắn gọn

4. In dữ liệu

• Có thể in dữ liệu từ bảng.

• Có thể giới hạn bản ghi mà Access sẽ in và xác định thứ tự in, cũng có thể chọn để chỉ in một số trường.

• Việc cài đặt tương tự word.

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-5-cac-thao-tac-co-ban-tren-bang.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên