Lý thuyết Tin học Bài tập và thực hành 4 : Tạo biểu mẫu đơn giản hay, ngắn gọn

Lý thuyết Tin học Bài tập và thực hành 4 : Tạo biểu mẫu đơn giản hay, ngắn gọn

1. Mục đích, yêu cầu

• Tạo biểu mẫu; Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế;

• Nhập dữ liệu cho bảng bằng biểu mẫu;

• Cập nhật và tìm kiếm thông tin trong chế độ trang dữ liệu của biểu mẫu.

2. Nội dung

• Tiếp tục sử dụng CSDL trong bài thực hành 3.

Bài 1 Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu:

Lý thuyết Tin học Bài tập và thực hành 4 : Tạo biểu mẫu đơn giản hay, ngắn gọn

• Hướng dẫn:

   + Tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ;

   + Chỉnh sửa phông chữ Tiếng Việt; di chuyển các trường dữ liệu để có vị trí đúng.

Bài 2 Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu sau:

Lý thuyết Tin học Bài tập và thực hành 4 : Tạo biểu mẫu đơn giản hay, ngắn gọn

Bài 3 Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ để lọc ra các học sinh nam của bảng HOC_SINH

Lý thuyết Tin học Bài tập và thực hành 4 : Tạo biểu mẫu đơn giản hay, ngắn gọn

• Tìm hiểu và sử dụng các lệnh tương ứng trên bảng chọn Records để:

   + a) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần

   + b) Lọc ra các học sinh nữ.

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-tap-va-thuc-hanh-4-tao-bieu-mau-don-gian.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác