Lý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng hay, ngắn gọn

Lý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng hay, ngắn gọn

1. Mục đích, yêu cầu

• Làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin từ một bảng;

• Tạo được những biểu thức điều kiện đơn giản;

• Làm quen với mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm; Biết sử dụng các hàm gộp nhóm ở mức độ đơn giản.

2. Nội dung

Bài 1. Sử dụng CSDL QUANLI_HS, tạo mẫu hỏi liệt kê và sắp thứ tự theo tổ, họ tên, ngày sinh của các bạn nam.

Bài 2. Mẫu hỏi có gộp nhóm

Trong CSDL QuanLi_HS tạo mẫu hỏi ThongKe có sử dụng các hàm gộp nhóm để so sánh trung bình điểm Toán và điểm Văn giữa các tổ.

Tiến hành theo các bước như sau:

• 1. Trong trang mẫu hỏi, nháy đúp vào Create query in Design view.

• 2. Cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1: Select Query được mở ra cùng hộp thoại Show Table:

   + Nháy đúp HOC_SINH.

   + Nháy nútLý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng hay, ngắn gọn để đóng hộp thoại Show Table.

• 3. Trên cửa sổ mẫu hỏi:

   + Chọn trường To (để gộp nhóm theo tổ);

   + Chọn các trường Toan và Van (để tính các giá trị cần đưa vào mẫu hỏi).

• 4. Để gộp nhóm, nháy nútLý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng hay, ngắn gọn hoặc chọn lệnh View → Totals.

   + Nháy mũi tên chỉ xuống ở cạnh phải của ô thuộc hàng Total (hình 1) và cột TOAN, chọn Avg và đổi tên trường thành TBTOAN.

   + Nháy mũi tên chỉ xuống ở cạnh phải của ô thuộc hàng Total (hình 1) và cột VAN, chọn Avg và đổi tên trường thành TBVAN.

• 5. Nháy nútLý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng hay, ngắn gọn hoặc chọn lệnh Query → Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi (hình 2).

• 6. Lưu mẫu hỏi với tên ThongKe

Lý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng hay, ngắn gọn

Bài 3 Sử dụng CSDL QUANLI_HS, tạo mẫu hỏi KI_LUC_DIEM thống kê các điểm cao nhất của tất cả các bạn trong lớp về từng môn (Toán, Lí, Hoá, Văn, Tin).

Lưu ý: Nếu trong khi chọn trường để đưa vào mẫu hỏi ta chỉ định nhầm trường thì có thể loại nó khỏi mẫu hỏi đang xây dựng bằng cách chọn trường đó rồi nhấn phím Delete.

• Thứ tự các trường trong mẫu hỏi cũng có thể được thay đổi bằng cách chọn trường cần di chuyển rồi kéo thả đến vị trí mới.

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-tap-va-thuc-hanh-6-mau-hoi-tren-mot-bang.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác