Lý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng hay, ngắn gọn

Lý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng hay, ngắn gọn

1. Mục đích, yêu cầu

• Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng;

• Củng cố và rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi.

2. Nội dung

• Sử dụng CSDL KINH_DOANH từ các bài thực hành trước.

Bài 1. Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng (theo tên mặt hàng) đã được đặt hàng cùng số lần được đặt.

Bài 2. Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng các hàm Avg, Max, Min để thống kê số lượng trung bình, cao nhất và thấp nhất trong các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-tap-va-thuc-hanh-7-mau-hoi-tren-nhieu-bang.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác