Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 7 (có đáp án): Liên kết giữa các bảng

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 Bài 7: Liên kết giữa các bảng có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin 12 đạt kết quả cao.

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 7 (có đáp án): Liên kết giữa các bảng

Quảng cáo

Câu 1: Liên kết giữa các bảng cho phép:

A. Tránh được dư thừa dữ liệu

B. Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng

C. Nhất quán dữ liệu

D. Cả A, B, C đều đúng

Trả lời: Liên kết giữa các bảng cho phép:

+ Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng

+ Tránh được dư thừa dữ liệu (các dữ liệu không bị lặp lại)

+ Nhất quán dữ liệu (ví dụ của khách hàng ở các đơn hàng khác nhau là giống nhau).

Đáp án: D

Câu 2: Để tạo liên kết giữa các bảng, ta chọn:

A.Tool/ Relationships hoặc nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

B.Tool/ Relationships

C.Edit/ Insert/ Relationships

D.Tất cả đều đúng

Trả lời: Các bước để tạo liên kết giữa các bảng là:

+ Chọn Tool\Relationships hoặc nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

+ Chọn các bảng sẽ liên kết

+ Tạo liên kết đôi một giữa các bảng

+ Đóng hộp thoại Realationships/ Yes để lưu lại

Đáp án: A

Câu 3: Sắp xếp các bước theo đúng thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng:

1. Kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính( trường khóa làm khóa chính)

2. Chọn các tham số liên kết

3. Hiển thị hai bảng (các trường) muốn tạo liên kết

4. Mở cửa sổ Relationships

A. 2→4→1→3     B. 4→1→2      C. 4→2→3→1      D. 3→1→4→2

Trả lời: Các bước thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng:

+ Mở cửa sổ Relationships

+ Hiển thị hai bảng (các trường) muốn tạo liên kết

+ Kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính( trường khóa làm khóa chính)

+ Chọn các tham số liên kết

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 4: Trong Access, để tạo liên kết giữa 2 bảng thì hai bảng đó phải có hai trường thỏa mãn điều kiện:

A. Có tên giống nhau

B. Có kiểu dữ liệu giống nhau

C. Có ít nhất một trường là khóa chính

D. Cả A, B, C

Trả lời: Trong Access, để tạo liên kết giữa 2 bảng thì hai bảng đó phải có hai trường thỏa mãn điều kiện:

+ Có kiểu dữ liệu giống nhau

+ Có tên giống nhau

+ Có ít nhất một trường là khóa chính

Đáp án:C

Câu 5: Điều kiện cần để tạo được liên kết là:

A. Phải có ít nhất hai bảng

B. Phải có ít nhất một bảng và một mẫu hỏi

C. Phải có ít nhất một bảng mà một biểu mẫu

D. Tổng số bảng và mẫu hỏi ít nhất là 2

Trả lời: Điều kiện cần để tạo được liên kết là phải có ít nhất hai bảng và trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ liệu.

Đáp án: A

Câu 6: Điều kiện để tạo mối liên kết giữa hai bảng là :

A. Trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ liệu

B. Trường liên kết của hai bảng phải là chữ hoa

C. Trường liên kết của hai bảng phải là kiểu dữ liệu số

D. Trường liên kết của hai bảng phải khác nhau về kiểu dữ liệu

Trả lời: Điều kiện để tạo mối liên kết giữa hai bảng là trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ liệu, có ít nhất 2 bảng.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 7: Tại sao khi lập mối quan hệ giữa hai trường của hai bảng nhưng Access lại không chấp nhận

A. Vì bảng chưa nhập dữ liệu

B. Vì một hai bảng này đang sử dụng (mở cửa sổ table)

C. Vì hai trường tham gia vào dây quan hệ khác kiểu dữ liệu(data type), khác chiều dài (field size)

D. Các câu B và C đều đúng

Trả lời: khi lập mối quan hệ giữa hai trường của hai bảng nhưng Access lại không chấp nhận vì một hai bảng này đang sử dụng (mở cửa sổ table), vì hai trường tham gia vào dây quan hệ khác kiểu dữ liệu(data type), khác chiều dài (field size).

Đáp án: D

Câu 8: Khi liên kết bị sai, ta có thể sửa lại bằng cách chọn đường liên kết cần sửa, sau đó:

A. Nháy đúp vào đường liên kết  chọn lại trường cần liên kết

B. Edit → RelationShip

C. Tools → RelationShip → Change Field

D. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete

Trả lời: Khi liên kết bị sai, ta có thể sửa lại bằng cách chọn đường liên kết cần sửa, sau đó nháy đúp vào đường liên kết  chọn lại trường cần liên kết trong hộp thoại Edit Relationship.

Đáp án: A

Câu 9: Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện:

A. Chọn hai bảng và nhấn phím Delete

B. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete

C. Chọn tất cả các bảng và nhấn phím Delete

D. Cả A, B, C đều sai

Trả lời: Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện nháy vào đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete hoặc Click phải chuột, chọn Delete → Yes.

Đáp án:B

Quảng cáo

Câu 10: Để xóa liên kết, trước tiên ta chọn liên kết cần xóa. Thao tác tiếp theo nào sau đây là sai?

A. Bấm Phím Delete → Yes

B. Click phải chuột, chọn Delete  Yes

C. Edit → Delete → Yes

D. Tools → RelationShip → Delete → Yes

Trả lời: Để xóa liên kết, trước tiên ta chọn liên kết cần xóa. Thao tác tiếp theo là:

+ Click phải chuột, chọn Delete → Yes

+ Bấm Phím Delete → Yes

+ Edit → Delete → Yes.

Đáp án: D

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-tap-va-thuc-hanh-5-lien-ket-giua-cac-bang.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên