Tin học 12 Bài tập và thực hành 5 - Liên kết giữa các bảngTin học 12 Bài tập và thực hành 5 - Liên kết giữa các bảng

Xem thêm: Lý thuyết Liên kết giữa các bảng

Với giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 5 - Liên kết giữa các bảng hay nhất, ngắn gọn Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 bài Bài tập và thực hành 5.

1. Mục đích, yêu cầu

Quảng cáo

- Tạo CSDL có nhiều bảng.

- Rèn luyện kĩ năng tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng.

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 61 Tin 12): Tạo CSDL KINH_DOANH gồm ba bảng có cấu trúc như bài 7.

Trả lời:

- Nhấn vào Create sau đó chọn Table để tạo bảng.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Quảng cáo

- Nhấn chuột phải vào bảng mới được tạo rồi chọn Design View rồi thiết lập các thuộc tính như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Làm tương tự để tạo bảng MAT_HANG:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Tạo bảng HOA_DON:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Quảng cáo

- Để nhập liệu cho một bảng ta click đúp vào bảng đó rồi tiến hành nhập dữ liệu như đề bài yêu cầu. Ví dụ trên bảng KINH_DOANH:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Tương tự ta nhập dữ liệu cho bảng HOA_DON và bảng MAT_HANG.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Câu 2: (sgk trang 62 Tin 12): Tạo liên kết cho các bảng trong CSDL KINH_DOANH vừa tạo ở bài 1 để tạo sơ đồ liên kết như hình 49.

- Chọn Database Tools rồi chọn Relationship.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn những bảng ta muốn đưa vào quan hệ. Ở đây ta cần chọn 3 bảng KHACH_HANG, HOA_DON, MAT_HANG:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Kết quả như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn vào Edit Relationships.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn các thuộc tính để liên kết với nhau. Bằng cách nhấn Create New.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Bảng bên trái ta chọn bảng KHACH_HANG bảng bên phải ta chọn bảng HOA_DON. Rồi chọn các thuộc tính như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Create để tạo liên kết:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Làm tương tự với hai bảng còn lại:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 12 hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên