Tin học 12 Bài tập và thực hành 5 - Liên kết giữa các bảngTin học 12 Bài tập và thực hành 5 - Liên kết giữa các bảng

Xem thêm: Lý thuyết Liên kết giữa các bảng

1. Mục đích, yêu cầu

Quảng cáo

- Tạo CSDL có nhiều bảng.

- Rèn luyện kĩ năng tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng.

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 61 Tin 12): Tạo CSDL KINH_DOANH gồm ba bảng có cấu trúc như bài 7.

Trả lời:

- Nhấn vào Create sau đó chọn Table để tạo bảng.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Quảng cáo

- Nhấn chuột phải vào bảng mới được tạo rồi chọn Design View rồi thiết lập các thuộc tính như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Làm tương tự để tạo bảng MAT_HANG:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Tạo bảng HOA_DON:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Quảng cáo

- Để nhập liệu cho một bảng ta click đúp vào bảng đó rồi tiến hành nhập dữ liệu như đề bài yêu cầu. Ví dụ trên bảng KINH_DOANH:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Tương tự ta nhập dữ liệu cho bảng HOA_DON và bảng MAT_HANG.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Câu 2: (sgk trang 62 Tin 12): Tạo liên kết cho các bảng trong CSDL KINH_DOANH vừa tạo ở bài 1 để tạo sơ đồ liên kết như hình 49.

- Chọn Database Tools rồi chọn Relationship.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn những bảng ta muốn đưa vào quan hệ. Ở đây ta cần chọn 3 bảng KHACH_HANG, HOA_DON, MAT_HANG:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Kết quả như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn vào Edit Relationships.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn các thuộc tính để liên kết với nhau. Bằng cách nhấn Create New.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Bảng bên trái ta chọn bảng KHACH_HANG bảng bên phải ta chọn bảng HOA_DON. Rồi chọn các thuộc tính như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Create để tạo liên kết:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Làm tương tự với hai bảng còn lại:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Tin học 12 Chương 2 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa