Tin học 12 Bài 7: Liên kết giữa các bảngTin học 12 Bài 7: Liên kết giữa các bảng

Với giải bài tập Tin học 12 Bài 7: Liên kết giữa các bảng hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh lớp 12 trả lời câu hỏi & làm bài tập Tin 12 Bài 7.

1. Khái niệm

• Trong CSDL, các bảng thường có liên quan đến nhau. Liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng

• Có hai cách lập CSDL:

   + Cách 1: Lập CSDL gồm một bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cần thiết

   + Cách 2: Lập CSDL thành các bảng với các cấu trúc tương ứng.

Lưu ý: cách thứ nhất có những nhược điểm sau:

   + Dư thừa dữ liệu

   + Không đảm bảo sự nhất quán

2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng

• Ta có thể chỉ ra mối liên kết giữa các bảng với nhau nhằm để Access biết phải kết nối các bảng như thế nào khi kết xuất thông tin.

• Các mối liên kết được thể hiện trong cửa sổ Relationships, các thao tác: xem, tạo, sửa, xoá được thực hiện ở đây.

Database Tools → Relationships

Tin học 12 Bài 7: Liên kết giữa các bảng | Hay nhất Giải Tin 12

Ví dụ: cho CSDL như trong 3 bảng dưới đây:

KHACH_HANG

Tin học 12 Bài 7: Liên kết giữa các bảng | Hay nhất Giải Tin 12

• 1. Mở Database Tools → Relationships

• 2. Chọn các bảng: HOA_DON, MAT_HANG, KHACH_HANG rồi nhấn Add.

Tin học 12 Bài 7: Liên kết giữa các bảng | Hay nhất Giải Tin 12

• 3. Thiết lập mối liên kết giữa các bảng

Kéo thả trường Ma_khach_hang trong bang KHACH_HANG qua trường Ma_khach_hang của bảng HOA_DON

• 4. Trong hộp thoại Edit Relationships, nháy Create.

• 5. Tương tự ta thiết lập các bảng còn lại, kết quả:

   + Kéo trường liên kết ở bảng khách hàng và thả vào trường tương ứng ở bảng hoá đơn.

   + Tương tự thiết lập liên kết bảng hóa đơn và bảng mặt hàng.

Tin học 12 Bài 7: Liên kết giữa các bảng | Hay nhất Giải Tin 12

• 6. Nháy nútTin học 12 Bài 7: Liên kết giữa các bảng | Hay nhất Giải Tin 12 để đóng cửa sổ Relationships. Nháy Yes để lưu lại liên kết.

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 12 hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên