Tin học 12 Chân trời sáng tạo Bài E7: Sử dụng Map, Forms và các thiết lập trang web

Với giải bài tập Tin học 12 Bài E7: Sử dụng Map, Forms và các thiết lập trang web sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập & trả lời câu hỏi Tin 12 Định hướng Tin học ứng dụng Bài E7.

Giải Tin học 12 Chân trời sáng tạo Bài E7: Sử dụng Map, Forms và các thiết lập trang web

Quảng cáo

1. Công cụ Map

Giải Tin học 12 trang 92

2. Công cụ Froms

3. Chia sẻ và cộng tác

4. Xem lịch sử thay đổi trang web

5. Tạo bản sao cho trang web

Giải Tin học 12 trang 94

Quảng cáo

Luyện tập

Giải Tin học 12 trang 95

Vận dụng

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 12 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên