Tin học 12 Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫu đơn giảnTin học 12 Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫu đơn giản

Xem thêm: Lý thuyết Tạo biểu mẫu đơn giản

Với giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫu đơn giản hay nhất, ngắn gọn Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 bài Bài tập và thực hành 4.

1. Mục đích, yêu cầu

Quảng cáo

- Tạo biểu mẫu: Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế.

- Nhập dữ liệu cho bảng bằng biểu mẫu.

- Cập nhật và tìm kiếm thông tin.

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 55 Tin 12): Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu:

Trả lời:

- Đầu tiên ta sử dụng thuật sĩ để tạo ra biểu mẫu.

Quảng cáo
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Sau đó nhấn dấu >> để đẩy toàn bộ các trường vào biểu mẫu:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Next liên tục đến khi xuất hiện bảng như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn vào Modify the form’s design và nhấn Finish.

Quảng cáo
Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Ta được như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Bôi đen các trường từ Toán đến Tin rồi chọn Cut:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Di chuyển đến vị trí thích hợp rồi Paste:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chuyển sang chế độ Form View:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Câu 2: (sgk trang 55 Tin 12): Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu sau:

Trả lời:

- Để thêm một bản ghi khi đã có sẵn biểu mẫu như trên. Ta làm như sau:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Kết quả được như hình sau. Ta chỉ cần nhập số liệu như đề bài cho.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Ví dụ: Muốn nhập hàng đầu tiên ở trang 55. Ta sẽ thao tác như sau

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Ta chỉ cần làm tương tự với các học sinh tiếp theo.

Câu 3: (sgk trang 56 Tin 12): Sử dụng các công cụ để lọc ra:

a) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần.

b) Lọc ra các học sinh nữ.

Trả lời:

a) – Nhấn vào trường tên trong Form.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn vào biểu tượng sắp xếp A →Z.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

b) Nhấn vào Advanced-> Filter by form

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Gõ Nữ vào trường giới tính.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn vào Filter.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 12 hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên