Lý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng (hay, ngắn gọn)

Lý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng (hay, ngắn gọn)

1. Mục đích, yêu cầu

• Thực hiện được các thao tác cơ bản: khởi động và kết thúc Access, tạo được CSDL mới.

• Tạo cấu trúc bảng theo mẫu, chỉ định khóa chính.

• Biết chỉnh sửa cấu trúc bảng.

2. Nội dung

Bài 1

• Khởi động Access, tạo CSDL với tên QuanLi_HS. Trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc như mô tả bảng 1 dưới đây:

Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu
Maso Mã học sinh Auto number
Hodem Họ và đệm Text
Ten Tên Text
GT Giới tính Text
DoanVien Là đoàn viên hay không Yes/ no
NgSinh Ngày sinh Date / Time
Diachi Địa chỉ Text
To Tổ Number
Toan Điểm trung bình môn Toán Number
Van Điểm trung bình môn Văn Number

Lưu ý: Đối với các trường điểm trung bình môn, để nhập được số thập phân có một chữ số và luôn hiển thị dạng thập phân, ta cần một số tính chất của trường này như hình bên:

Lý thuyết Tin học 12 Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng hay, ngắn gọn

Bài 2

• Chỉ định khóa chính

• Chỉ định trường Maso là khóa chính.

Bài 3

• Chuyển trường DoanVien xuống trường NgSinh và trên trường Diachi.

• Thêm các trường sau:

Tên trường Mô tả
Li Điểm trung bình môn Lí
Hoa Điểm trung bình môn Hóa
Tin Điểm trung bình môn Tin

• Di chuyển các trường điểm để có thứ tự là: Toan, Li, Hoa, Van, Tin.

Lưu ý:

• Đặt tên trong Access:

   + Không đặt tên bảng hay mẫu hỏi trùng tên.

   + Tên trường không quá 64 kí tự.

   + Những kí tự không dùng trong tên đối tượng gồm dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu huyền, các dấu ngoặc vuông .

   + Tránh tên trùng với tên hàm có sẵn trong access hoặc tên các thuộc tính của trường.

• Trong chế độ thiết kế để tạo/sửa cấu trúc bảng:

   + Nhấn phím Tab hoặc Enter để chuyển qua lại giữa các ô .

   + Nhấn phím F6 để chuyển qua lại giữa 2 phần của cửa sổ cấu trúc bảng.

   + Để chọn một trường, ta nháy chuột vào ô bên trái tên trường (con trỏ chuột có hình mũi tên), khi được chọn, toàn bộ dòng định nghĩa trường được bôi đen.

• Khi đã chỉ định khóa chính cho bảng, không được nhập giá trị trùng hoặc để trống giá trị trong trường khoá chính .

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-tap-va-thuc-hanh-2-tao-cau-truc-bang.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác