Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 7: Câu lệnh lặp có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 7: Câu lệnh lặp có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 7: Câu lệnh lặp có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin học 8.

Quảng cáo

Câu 1: Em hiểu lệnh lặp theo nghĩa nào dưới đây?

A. Một lệnh thay cho nhiều lệnh

B. Các câu lệnh được viết lặp đi lặp lại nhiều lần

C. Vì câu lệnh có tên là lệnh lặp

D. Cả (A), (B), (C) đều sai

Đáp án A

Giải thích: Lệnh lặp là một lệnh thay cho nhiều lệnh. Một lệnh được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần.

Câu 2: Lệnh lặp For, mỗi lần lặp giá trị của biến đếm thay đổi như thế nào?

A. Tăng 1  

B. Tăng 2  

C. Tăng 3  

D. Tăng 4

Đáp án A

Giải thích: Trong lệnh lặp For thì sau mỗi lần lặp thì giá trị của biến đếm tự động tăng lên 1 đơn vị.

Câu 3: Sắp xếp thuật toán mô tả các bước để vẽ hình vuông:

(1) Nếu k < 4 thì trở lại Bước 2; Ngược lại, kết thúc thuật toán

(2) k → 0 (k là số đoạn thẳng đã vẽ được)

(3) k → k+1. Vẽ đoạn thẳng 1 đơn vị độ dài và quay thước 90 độ sang phải

A. (1) – (3) – (2)

B. (2) – (1) – (3)

C. (2) – (3) – (1) 

D. (3) – (2) – (1)

Đáp án C

Giải thích: k là số đoạn thẳng đã vẽ được, ban đầu k =0.   Vẽ đoạn thẳng 1 đơn vị độ dài và quay thước 90 độ sang phải. Sau mỗi lần vẽ thì kiểm tra k, nếu k < 4 thì tiếp tục vẽ cạnh tiếp theo, ngược lại (k=4) thì kết thúc thuật toán (vì đã đủ số cạnh hình vuông).

Quảng cáo

Câu 4: Trong câu lệnh lặp với số lần biết trước (For – do), số lần câu lệnh được thực hiện là?

A. ( < giá trị cuối > - < giá trị đầu >)

B. Tuỳ thuộc vào bài toán mới biết được số lần

C. ( < giá trị đầu > - < giá trị cuối >) +1

D. ( < giá trị cuối > - < giá trị đầu >) +1

Đáp án D

Giải thích: Số vòng lặp là biết trước và bằng giá trị cuối – giá trị đầu + 1

Câu 5: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

S:=0;

For i:=1 to 5 do S:=S+i;

Giá trị của biến S bằng bao nhiêu?

A. 20

B. 15

C. 10

D. 0

Đáp án B

Giải thích: 

Ban đầu S được gán giá trị bằng 0. Sau các vòng lặp S có giá trị là:

 Với i=1 → S = 0 + 1= 1

 Với i=2 → S = 1 + 2 = 3

 Với i=3 → S = 3 + 3 = 6

 Với i=4 → S = 6 + 4 = 10

 Với i=5 → S = 10 + 5 = 15

Câu 6: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp lệ?

A. For i:= 1 to 10 do

    writeln(‘A’);

B. For i:=1.5 to 10.5 do

    writeln(‘A’);

C. For i= 1 to 10 do

    writeln(‘A’);

D. For i:=100 to 1 do

    writeln(‘A’);

Đáp án A

Giải thích: 

B không hợp lệ vì: giá trị đầu và giá trị cuối không phải là số nguyên

C không hợp lệ vì: biến đếm i không phải là phép gán mà là phép so sánh

D không hợp lệ vì: giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối.

Quảng cáo

Câu 7: Vòng lặp for … do là vòng lặp:

A. Biết trước số lần lặp

B. Chưa biết trước số lần lặp

C. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là <=50 

D. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là >=50

Đáp án A

Giải thích: Câu lệnh lặp sẽ thực hiện câu lệnh nhiều lần, mỗi lần là 1 vòng lặp. Số vòng lặp là biết trước và bằng (giá trị cuối – giá trị đầu + 1)

Câu 8: Trong pascal, cấu trúc lặp có bao nhiêu loại?

A. 1 loại duy nhất là lặp với số lần chưa biết trước 

B. 2 loại: Lặp vô hạn lần và lặp hữu hạn

C. 2 loại: Lặp và không lặp

D. 2 loại: Lặp với số lần biết trước và lặp với số lần chưa biết trước

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc lặp có 2 loại: Lặp với số lần biết trước (for…to…do) và lặp với số lần chưa biết trước (while..do)

Câu 9: Hoạt động sau thuộc dạng cấu trúc lặp nào? 

“Rô-bốt nhổ củ cải, mỗi bước đi rô-bốt nhổ 1 củ cải, rô-bốt nhổ đủ 100 củ cải thì dừng”

A. Lặp vô hạn lần

B. Lặp với số lần biết trước

C. Lặp với số lần chưa biết trước

D. Lặp đi lặp lại 10 lần

Đáp án B

Giải thích: Hoạt động của rô-bốt thuộc dạng lặp với số lần biết trước là lặp lại hành động nhổ củ cải 100 lần. 

Quảng cáo

Câu 10: Cấu trúc được sử dụng để chỉ thị cho máy tính thực hiện lặp lại một vài hoạt động nào đó được gọi là:

A. Cấu trúc tuần tự       

B. Cấu trúc rẽ nhánh     

C. Cấu trúc lặp      

D. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ

Đáp án C

Giải thích: Cấu trúc lặp là cấu trúc được sử dụng để chỉ thị cho máy tính thực hiện lặp lại một vài hoạt động nào đó.

Câu 11: Bạn Huân chạy bộ 10 vòng sân vận động. Hoạt động lặp trong ví dụ là:

A. chạy

B. đi

C. ăn

D. uống

Đáp án A

Giải thích: Trong hoạt động trên thì hoạt động lặp là “chạy”, số lần lặp là 10 vòng.

Câu 12: Trong các hoạt động sau, hoạt động nào là hoạt động lặp?

A. Em làm bài tập về nhà.

B. Mỗi sáng, em đều thức dậy lúc 6 giờ.

C. Em đọc sách.

D. Em đi chơi nhà bạn.

Đáp án B

Giải thích: vì hành động thức dậy lúc 6 giờ được thực hiện vào mỗi buổi sáng nên gọi là hoạt động lặp.

Câu 13: Cho đoạn chương trình sau:

Var i, n: integer;

Begin

S:=0; 

For i:=1 to 6 do s := s + i;

Writeln(s);

End.

Đoạn chương trình trên, giá trị đầu là bao nhiêu?

A. 1

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án A

Giải thích: vì i=1 nên giá trị đầu là 1

Câu 14: Cho đoạn chương trình sau:

Var i, n: integer;

Begin

S:=0; 

For i:=1 to 6 do s := s + i;

Writeln(s);

End.

Đoạn chương trình trên cho ra kết quả S là gì?

A. 10

B. 15

C. 21

D. 28

Đáp án C

Giải thích: 

Ban đầu S được gán giá trị bằng 0. Sau các vòng lặp S có giá trị là:

 Với i=1 → S = 0 + 1= 1

 Với i=2 → S = 1 + 2 = 3

 Với i=3 → S = 3 + 3 = 6

 Với i=4 → S = 6 + 4 = 10

 Với i=5 → S = 10 + 5 = 15

 Với i=6 → S = 15 + 6 = 21

Câu 15: Cho đoạn chương trình sau:

Var i, n: integer;

Begin

S:=0; 

 For i:=1 to 6 do s := s + i;

    Writeln(s);

End.

Trong đoạn chương trình trên thì câu lệnh s := s + i lặp lại bao nhiêu lần?

A. 0

B. 1

C. 6

D. 10

Đáp án C

Giải thích: Số lần lặp = 6 – 1 + 1 = 6

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 8 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học