Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin học 8.

Quảng cáo

Câu 1: Kiểu xâu kí tự có phạm vi giá trị từ ........

A. 0 đến 127

B. – 215 đến 215 - 1

C. 0 đến 255

D. -100000 đến 100000

Đáp án C

Giải thích: Phạm vi giá trị của kiểu string có tối đa 255 kí tự

Câu 2: Ngôn ngữ lập trình Pascal qui định tên các kiểu dữ liệu nào?

A. Số nguyên, số thực, kí tự, xâu

B. Integer, Real, Char, String

C. Interger, Read, Char, String

D. Các số, kí tự có trên bàn phím

Đáp án B

Giải thích: Trong ngôn ngữ lập trình pascal các kiểu dữ liệu có tên là Integer, Real, Char, String.

Câu 3: 1 chữ, 1 số hay 1 kí hiệu đặc biệt được gọi là:

A. Số nguyên

B. Kí tự

C. Xâu kí tự

D. Đáp án khác

Đáp án B

Giải thích: Kiểu kí tự (char) có phạm vi giá trị là 1 kí tự.

Quảng cáo

Câu 4: Phép toán 50 div 5 có kết quả:

A. 0

B. 5

C. 10

D. 25

Đáp án C

Giải thích: Phép tính div là phép chia lấy phần nguyên nên kết quả của phép chia 50 div 5 là 10.

Câu 5: Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào được ghi bằng kí hiệu Pascal?

A. a.b - cd

B. ab + c/d

C. a – b(c - d)

D. a – b + a – b

Đáp án D

Giải thích: Trong Pascal thì kí hiệu các phép toán là: +, -, * /, div, mod

Câu 6: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị nhỏ nhất?

A. Char

B. String

C. Integer

D. Real

Đáp án A

Giải thích: Vì kiểu dữ liệu Char có phạm vi là 1 kí tự

Quảng cáo

Câu 7: Bạn An muốn in ra kí tự @, An viết câu lệnh đúng là:

A. Writeln(‘Ki tu An muon in la’: ;@);

B. Writeln(‘Ki tu An muon in la:’ ,@);

C. Writeln(Ki tu An muon in la:’ ,@);

D. Writeln(‘Ki tu An muon in la:’ ,’@’);

Đáp án D

Giải thích: Để in các kí tự thì các kí tự phải được đặt trong cặp dấu nháy (‘’).

Câu 8: “mod” là kí hiệu phép toán số học nào trong Pascal?

A. chia lấy phần nguyên

B. chia lấy phần dư

C. chia

D. Đáp án khác

Đáp án B

Giải thích: Trong các phép toán đối với số học thì “mod” là kí hiệu phép toán chia lấy phần dư.

Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal có bao nhiêu phép so sánh?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án C

Giải thích: Các phép so sánh là: <, >, =, <=, >=, <>

Quảng cáo

Câu 10: “div” là kí phép toán số học nào trong Pascal?

A. chia lấy phần nguyên

B. chia lấy phần dư

C. chia

D. Đáp án khác

Đáp án A

Giải thích: Trong các phép toán đối với số học thì “div” là kí hiệu phép toán chia lấy phần nguyên.

Câu 11: Biểu thức toán học 1b+2(a+c) viết bằng kí hiệu trong ngôn ngữ Pascal là:

A. 1/b+2*(a+c)

B. (1/b)+2(a+c)

C. 1/(b+2)*(a+c)

D. 1/(b+2)*(a+c)

Đáp án A

Giải thích: Các phép nhân, chia trong toán học phải được chuyển thành các kí hiệu * (nhân), / (chia). Thứ tự thực hiện các phép toán: phép nhân, chia thực hiện trước, phép cộng, trừ thực hiện sau.

Câu 12: Số 10.2 trong ngôn ngữ lập trình được gọi là:

A. Kí tự

B. Xâu kí tự

C. Số nguyên

D. Số thực

Đáp án D

Giải thích: Số thực là số có phần thập phân. Số 10.2 có phần thập phân là 2.

Câu 13: Các phép toán nào sau đây không dùng cho kiểu số thực?

A. +, -, *, /

B. <, >, >=, <=, < >, =

C. Mod và div

D. +, -, *, / và <, >, >=, <=, < >, =

Đáp án C

Giải thích: Phép tính mod và div chỉ dùng cho kiểu số nguyên.

Câu 14: Lệnh nào tạm ngừng chương trình cho tới khi nhấn phím Enter?

A. Write hoặc Writeln

B. Read hoặc Readln

C. Cả câu A và B đều đúng

D. Cả câu A và B đều sai

Đáp án B

Giải thích: Để tạm dừng chương trình cho đến khi nhấn phím Enter thì ta sử dụng lệnh Read hoặc Readln.

Câu 15: Sử dụng lệnh nào để tạm dừng trong 1 khoảng thời gian nhất định?

A. Delay

B. Readln

C. Writeln

D. End

Đáp án A

Giải thích: Trong pascal thì lệnh Delay dùng để tạm dừng trong một khoảng thời gian. Ví dụ: Delay(2000); thì chương trình sẽ tạm ngừng trong 2 giây.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 8 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.