Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin học 8.

Quảng cáo

Câu 1: Dùng từ khóa nào để cho biết điểm bắt đầu và kết thúc chương trình?

A. program, uses

B. program, begin, end

C. programe, use

D. begin, end

Đáp án D

Giải thích: Từ khoá begin để bắt đầu chương trình, từ khoá end để kết thúc chương trình. Sau từ khoá end là dấu chấm (.)

Câu 2: Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?

A. Tam giac;

B. 8a;

C. Tamgiac;

D. begin;

Đáp án C

Giải thích: Tên do người lập trình đặt và phải thỏa mãn: Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau, tên không được trùng với các từ khóa, tên không được chứa khoảng trắng, tên không bắt đầu bằng số.

Câu 3: Các thành phần cơ bản của Pascal gồm:

A. Bảng chữ cái, ngữ nghĩa.

B. Ngữ nghĩa, cú pháp

C. Bảng chữ cái, cú pháp

D. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa.

Đáp án D

Giải thích: Ngôn ngữ lập trình được tạo nên từ bảng chữ cái, các quy tắc (cú pháp) và ngữ nghĩa (các câu lệnh có một ý nghĩa nhất định).

Quảng cáo

Câu 4: Để dịch chương trình, chúng ta cần nhấn tổ hợp phím nào?

A. Alt + F9

B. Ctrl + F9

C. Shift + F9

D. Alt + F2

Đáp án A

Giải thích: Ấn tổ hợp Alt + F9 để dịch chương trình.

Câu 5: Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để làm gì?

A. Khai báo tên chương trình

B. Khai báo các thư viện

C. Khai báo tên chương trình và khai báo các thư viện

D. Khai báo từ khóa

Đáp án C

Giải thích: Phần khai báo gồm: khai báo tên chương trình, khai báo thư viện và các khai báo khác.

Câu 6: Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là:

A. là những từ dành riêng

B. cho một mục đích sử dụng nhất định

C. cho những người viết chương trình tạo ra

D. Cả A và B

Đáp án D

Giải thích: Từ khoá là những từ dành riêng, sử dụng cho một mục đích nhất định

Quảng cáo

Câu 7: Uses là từ khóa để khai báo?

A. Tên chương trình

B. Thư viện

C. Tên biến

D. Cả A, B và C đều đúng

Đáp án B

Giải thích: Để khai báo thư viện ta dùng từ khoá uses. Ví dụ: uses crt;

Câu 8: Tại sao đặt tên chương trình là “End” là không đúng?

A. Trùng với từ khóa trong ngôn ngữ lập trình

B. Tên quá ngắn

C. Không có dấu cách

D. Tất cả các đáp án trên

Đáp án A

Giải thích: Vì End là từ khoá trong chương trình nên tên chương trình không được đặt trùng với từ khoá.

Câu 9: Program là từ khóa khai báo:

A. Tên chương trình

B. Tên thư viện

C. Tên biến

D. Cả A, B và C đều đúng

Đáp án A

Giải thích: Để khai báo tên chương trình ta sử dụng từ khoá Program.

Quảng cáo

Câu 10: Hãy cho biết chương trình Pascal sau tại sao không hợp lệ?

Begin

Program CT_thu;

Writeln(‘Chao cac ban’);

end.

A. Tên chương trình đặt sai cú pháp

B. Trong phần thân chương trình chứa phần khai báo

C. Ghi sai tên biến

D. Cả A, B và C

Đáp án B

Giải thích: Phần khai báo phải nằm ngoài phần thân chương trình

Câu 11: Khi gõ từ khóa vào màn hình Pascal thì từ khoá có màu:

A. Trắng

B. Vàng

C. Xanh

D. Đen

Đáp án A

Giải thích: Trong môi trường lập trình Free Pascal thì khi ta gõ từ khoá từ từ khoá sẽ có màu trắng.

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 2 có đáp án năm 2022 mới nhất

Câu 12: Tên dùng với ý nghĩa nhất định như: real, integer, read, write, …gọi là:

A. Ngữ nghĩa

B. Cú pháp

C. Tên chuẩn

D. Kiểu dữ liệu

Đáp án C

Giải thích: Tên chuẩn là tên đã được định nghĩa sẵn trong Pascal như real, integer, read, write, …

Câu 13: Trong cấu trúc chung của Pascal thì phần nào bắt buộc phải có?

A. Phần đầu

B. Phần cuối

C. Phần khai báo

D. Phần thân

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc chung của Pascal gồm 2 phần, phần thân là phần bắt buộc phải có.

Câu 14: Điểm khác nhau giữa từ khóa và tên là?

A. Từ khóa do ngôn ngữ lập trình quy định, tên do người lập trình đặt.

B. Từ khóa do người lập trình đặt, tên do ngôn ngữ lập trình quy định.

C. Từ khóa có thể giống nhau, tên phải khác nhau

D. Cả A, B và C

Đáp án A

Giải thích: Từ khóa do ngôn ngữ lập trình quy định, mỗi từ khóa có chức năng riêng biệt. Tên do người lập trình đặt.

Câu 15: Từ khóa nào là đúng trong các từ khóa sau?

A. Enh

B. Porgeam

C. Bigen

D. Uses

Đáp án D

Giải thích: Một số từ khóa trong Pascal như: Program, Uses, Begin, End, …

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 8 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học