Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Tin học 8.

Quảng cáo

Câu 1: Để khai báo biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự thì khai báo nào là đúng?

A. Var a: Real; b: Char;

B. Var a: integer; b: Char;

C. Var b: Real; b: Char;

D. Var b: integer; b: Char;

Đáp án B

Giải thích: Từ khoá var dùng để khai báo biến, integer là kiểu số nguyên, char là kiểu kí tự.

Câu 2: Cấu trúc khai báo hằng là gì?

A. CONST <Tên hằng> = <giá trị>;

B. var <Tên hằng> : <giá trị >;

C. CONST <Tên hằng> = <kiểu dữ liệu>; 

D. CONST <danh sách hằng> = <giá trị>; 

Đáp án A

Giải thích: Cú pháp khai báo hằng là CONST <Tên hằng> = <giá trị>;

Câu 3: Khái niệm biến là gì?

A. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

B. Là đại lượng có giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

C. Là đại lượng dùng để tính toán

D. Là đại lượng dùng để khai báo tên chương trình

Đáp án B

Giải thích: Trong chương trình thì giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Quảng cáo

Câu 4: Tìm một điểm sai trong đoạn khai báo sau:

Const lythuongkiet := 2010;

A. Dư dấu bằng (=)

B. Tên hằng không được quá 8 kí tự

C. Từ khóa khai báo hằng sai

D. Dư dấu hai chấm (:) 

Đáp án D

Giải thích: Vì cú pháp khai báo hằng là CONST <Tên hằng> = <giá trị>; nên giữa tên hằng và giá trị là dấu bằng (=)

Câu 5: Khai báo nào sau đây đúng?

A. Var x, y: Integer;

B. Var x, y=Integer;

C. Var x, y Of Integer;

D. Var x, y := Integer;

Đáp án A

Giải thích: Vì cú pháp khai báo biến là: var <danh sách biến> : < kiểu dữ liệu> ; giữa các tên biến cách nhau bởi dấu phẩy (,)

Câu 6: Cấu trúc khai báo biến là gì?

A. var <Tên biến> = <giá trị> ;

B. var <Tên biến> : <giá trị >;

C. CONST <Tên hằng> = <kiểu dữ liệu> ;

D. var <danh sách biến> : < kiểu dữ liệu> ;

Đáp án B

Giải thích: Cú pháp khai báo biến là: var <Tên biến> ; <giá trị hoặc biểu thức>;

Quảng cáo

Câu 7: Giả sử cần in kết quả của phép cộng 11+5 ra màn hình, ta sử dụng câu lệnh Pascal nào sau đây?

A. Read(15+5);

B. Writeln (15+5)

C. Writeln (15+5);

D. Tất cả đều sai

Đáp án C

Giải thích: Để in ra màn hình ta dùng lệnh Writeln, kết thúc lệnh bằng dấu chấm phẩy (;)

Câu 8: Khi biến đã có giá trị dữ liệu mà ta gán giá trị mới cho biến thì phát biểu nào là đúng?

A. Biến vẫn giữ giá trị cũ

B. Giá trị cũ sẽ bị xóa đi.

C. Biến không còn giá trị dữ liệu 

D. Biến có cả giá trị dữ liệu cũ và mới

Đáp án B

Giải thích: Khi gán giá trị cho biến thì giá trị cũ sẽ bị xoá đi

Câu 9: Phép chia 5 mod 2 có kết quả là?

A. 2.5

B. 2

C. 5

D. 1

Đáp án D

Giải thích: Phép tính mod là phép chia lấy phần dư nên kết quả của phép chia 5 mod 2 là 1.

Quảng cáo

Câu 10: Lệnh nào sau đây dùng để gán giá trị cho biến n?

A. n := 2;

B. read(n);

C. readln(n);

D. Cả A, B và C

Đáp án D

Giải thích: Có thể sử dụng lệnh gán := hoặc câu lệnh nhập dữ liệu read hoặc readln

Câu 11: Phép toán 16 div 2?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Đáp án C

Giải thích: Phép tính div dùng để chia lấy phần nguyên nên kết quả của phép tính 16 div 2 là 8.

Câu 12: Việc khai báo biến bao gồm:

A. Khai báo tên biến

B. Khai báo kiểu dữ liệu

C. Cả A và B

D. Cả A hoặc B

Đáp án C

Giải thích: Khi khai báo biến ta phải khai báo tên biến và khai báo kiểu dữ liệu cho biến.

Câu 13: Chọn cách khai báo hằng đúng.

A. const pi = 3.14;

B. const Bankinh = 2

C. const chu vi;

D. const dien tich: = 2;

Đáp án A

Giải thích: Khi khai báo hằng thì ta phải gán giá trị cho hằng và kết thúc khai báo bằng dấu chấm phẩy (;). Tên hằng không được chứa khoảng trắng.

Câu 14: Sự khác nhau giữa hằng và biến là gì?

A. hằng có giá trị không đổi

B. hằng phải được gán giá trị ngay khi khai báo

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án C

Giải thích: Khi khai báo hằng thì ta phải gán giá trị cho hằng và giá trị của hằng không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Câu 15: Khi biến đã được khai báo thì ta có thể gán giá trị cho biến khi nào?

A. Ngay sau từ khóa Begin

B. Ngay khi sau khai báo

C. Tại bất kì thời điểm nào trong chương trình.

D. Cả A, B và C

Đáp án C

Giải thích: Khi biến đã được khai báo thì ta có thể gán giá trị cho biến tại bất kì thời điểm nào trong chương trình

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 8 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học