Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 135)

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 135)

1. (Sgk Toán 1 Trang 135). Viết (theo mẫu):

Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.

Số 18 gồm ....chục và...đơn vị.

Số 40 gồm ....chục và...đơn vị.

Số 70 gồm....chục và ...đơn vị.

Phương pháp giải

Phân tích số đã cho thành số chục và đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị.

Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.

Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

2. (Sgk Toán 1 Trang 135).

a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 135) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé:

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 135) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

So sánh các số đã cho rồi viết theo thứ tự thích hợp.

- Số có ít chữ số hơn thì có giá trị bé hơn.

- Số có 2 chữ số : So sánh chữ số hàng chục rồi đến chữ số hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a)

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 135) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

b) Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 135) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

3. (Sgk Toán 1 Trang 135).

a) Đặt tính rồi tính:

70 + 20     80 - 30     10 + 60

20 + 70     80 - 50     90 - 40

b) Tính nhẩm:

50 + 20 =     60cm + 10cm =

70 - 50 =     30cm + 20cm =

70 - 20 =     40cm - 20cm =

Phương pháp giải

a) Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

b) Thực hiện phép trừ các số rồi viết thêm đơn vị xăng-ti-mét vào kết quả (nếu có)

Lời giải chi tiết:

a) Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 135) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

b) 50 + 20 = 70     60cm + 10cm = 70cm

70 - 50 = 20     30cm + 20cm = 50cm

70 - 20 = 50     40cm - 20cm = 20cm.

4. (Sgk Toán 1 Trang 135). Lớp 1A vẽ được 20 bức tranh, lớp 1B vẽ được 30 bức tranh. Hỏi cả hai lớp vẽ được bao nhiêu bức tranh ?

Phương pháp giải

Lớp 1A : 20 bức tranh

Lớp 1B : 30 bức tranh

Cả hai : ... bức tranh ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bức tranh lớp 1A vẽ được cộng với số tranh lớp 1B vẽ được.

Lời giải chi tiết:

   Cả hai lớp vẽ được số bức tranh là:

     20 + 30 = 50 (bức tranh)

     Đáp số: 50 bức tranh.

5. (Sgk Toán 1 Trang 135).

Vẽ 3 điểm ở trong hình tam giác.

Vẽ 2 điểm ở ngoài hình tam giác.

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 135) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Vẽ các điểm vào trong hoặc ngoài hình tam giác theo đúng số lượng yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 135) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.