Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 91)

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 91)

1. (Sgk Toán 1 Trang 91). Nối các chấm theo thứ tự:

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 91) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Đếm và nối các số theo thứ tự lần lượt từ 0 đến 10.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 91) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

2. (Sgk Toán 1 Trang 91). Tính:

a)

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 91) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

b)

4 + 5 - 7 =     6 - 4 + 8 =     10 - 9 + 6 =     9 - 4 - 3 =

1 + 2 + 6 =     3 + 2 + 4 =     8 - 2 + 4 =     8 - 4 + 3 =

3 - 2 + 9 =     7 - 5 + 3 =     3 + 5 - 6 =     2 + 5 - 4 =

Phương pháp giải

a) Thực hiện phép tính trong phạm vi 10 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

b) Tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a)

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 91) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

b)

4 + 5 - 7 = 2     6 - 4 + 8 = 10     10 - 9 + 6 = 7     9 - 4 - 3 = 2

1 + 2 + 6 = 9     3 + 2 + 4 = 9     8 - 2 + 4 = 10     8 - 4 + 3 = 7

3 - 2 + 9 = 10     7 - 5 + 3 = 5     3 + 5 - 6 = 2     2 + 5 - 4 = 3

3. (Sgk Toán 1 Trang 91). Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

0....1     3 + 2 .... 2 + 3     5 - 2 ....6 - 2

10...9     7 - 4....2 + 2     7 + 2....6 + 2

Phương pháp giải

- Tính giá trị của hai vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

0 < 1     3 + 2 = 2 + 3     5 - 2 < 6 - 2

10 > 9     7 - 4 < 2 + 2     7 + 2 > 6 + 2

4. (Sgk Toán 1 Trang 91). Viết phép tính thích hợp:

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 91) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

- Đếm số con vật ở mỗi ô và xác định các con vật đang thêm vào hay bớt đi.

- Viết phép tính và tìm kết quả.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 91) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

5. (Sgk Toán 1 Trang 91). Xếp hình theo mẫu dưới đây:

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 91) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Học sinh tự xếp hình theo mẫu.

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.