Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 92)

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 92)

1. (Sgk Toán 1 Trang 92). Tính:

a)

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 92) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

b)

8 - 5 - 2 =     10 - 9 + 7 =     9 - 5 + 4 =     10 + 0 - 5 =

4 + 4 - 6 =     2 + 6 + 1 =     6 - 3 + 2 =     7 - 4 + 4 =

Phương pháp giải

- Thực hiện phép cộng hoặc trừ các số.

- Tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a)

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 92) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

b)

8 - 5 - 2 = 1     10 - 9 + 7 = 8     9 - 5 + 4 = 8     10 + 0 - 5 = 5

4 + 4 - 6 = 2     2 + 6 + 1 = 9     6 - 3 + 2 = 5     7 - 4 + 4 = 7

2. (Sgk Toán 1 Trang 92). Số?

8 = ...+ 5     9 = 10 - ....     7 = ...+ 7

10 = 4 +....     6 = ....+ 5     2 = 2 - ....

Phương pháp giải

Nhẩm lại phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 rồi điền số còn thiếu.

Lời giải chi tiết:

8 = 3 + 5     9 = 10 - 1     7 = 0 + 7

10 = 4 + 6     6 = 1 + 5     2 = 2 - 0.

3. (Sgk Toán 1 Trang 92). Trong các số 6, 8, 4, 2, 10:

a) Số nào lớn nhất ?

b) Số nào bé nhất ?

Phương pháp giải

So sánh rồi tìm số có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 2 < 4 < 6 < 8 < 10

a) Số lớn nhất là số 10.

b) Số bé nhất là số 2.

4. (Sgk Toán 1 Trang 92). Viết phép tính thích hợp:

Có : 5 con cá

Thêm : 2 con cá

Có tất cả : ....con cá ?

Phương pháp giải

Viết phép tính cộng số cá đang có với số cá được thêm rồi tìm kết quả.

Lời giải chi tiết:

Phép tính thích hợp là: 5 + 2 = 7

5. (Sgk Toán 1 Trang 92). Trong hình bên:

Có bao nhiêu hình tam giác?

Toán lớp 1: Luyện tập chung (trang 92) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Đếm số hình tam giác trong hình đã cho, có thể viết số đếm vào từng hình để không bị thiếu sót.

Lời giải chi tiết:

Hình đã cho có 8 hình tam giác.

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.