Toán lớp 1: Luyện tập (trang 122)

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 122)

1. (Sgk Toán 1 Trang 122). An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi An có tất cả mấy quả bóng ?

Tóm tắt

Có : .....bóng xanh

Có :....bóng đỏ

Có tất cả : ....quả bóng ?

Phương pháp giải

- Đọc đề rồi viết các số vào tóm tắt.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số quả bóng xanh cộng với số quả bóng đỏ.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 4 bóng xanh

Có: 5 bóng đỏ

Có tất cả:....quả bóng ?

   Giải:

   An có tất cả số quả bóng là:

     4 + 5 = 9 (quả bóng)

     Đáp số: 9 quả bóng.

2. (Sgk Toán 1 Trang 122). Tổ em có 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Nam : 5 bạn

Nữ : 5 bạn

Tất cả : ... bạn ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bạn nam cộng với số bạn nữ.

Lời giải chi tiết:

Tổ em có tất cả số bạn là:

  5 + 5 = 10 (bạn)

  Đáp số: 10 bạn.

3. (Sgk Toán 1 Trang 122). Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Có    : 2 gà trống

Có    : 5 gà mái

Có tất cả :....con gà ?

Phương pháp giải

- Đọc hiểu yêu cầu của đề bài.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số gà trống cộng với số gà mái.

Lời giải chi tiết:

Có tất cả số con gà là:

  2 + 5 = 7 (con gà)

  Đáp số: 7 con gà.

4. (Sgk Toán 1 Trang 122). Tính (theo mẫu):

a) 2cm + 3cm = 5cm     b) 6cm - 2cm = 4cm

7cm + 1cm =     5cm - 3cm =

8cm + 2cm =     9cm - 4cm =

14cm + 5cm =     17cm - 7cm =

Phương pháp giải

- Cộng, trừ các số rồi viết thêm đơn vị đo vào kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 2cm + 3cm = 5cm     b) 6cm - 2cm = 4cm

7cm + 1cm = 8cm     5cm - 3cm = 2cm

8cm + 2cm = 10cm     9cm - 4cm = 5cm

14cm + 5cm = 19cm     17cm - 7cm = 10cm

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.