Toán lớp 1: Luyện tập (trang 50)

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 50)

1. (Sgk Toán 1 Trang 50). Tính:

1 + 1 =     2 + 1 =     3 + 1 =     4 + 1 =

1 + 2 =     2 + 2 =     3 + 2 =

1 + 3 =     2 + 3 =

1 + 4 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 5 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

1 + 1 = 2     2 + 1 = 3     3 + 1 = 4     4 + 1 = 5

1 + 2 = 3     2 + 2 = 4     3 + 2 = 5

1 + 3 = 4     2 + 3 = 5

1 + 4 = 5

Nhận xét :

2 + 3 = 3 + 2

4 + 1 = 1 + 4

2. (Sgk Toán 1 Trang 50). Tính:

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 50) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Cộng dọc các số trong phạm vi 5 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 50) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

3. (Sgk Toán 1 Trang 50). Tính:

2 + 1 + 1 =     3 + 1 + 1 =     1 + 2 + 2 =

1 + 2 + 1 =     1 + 3 + 1 =     2 + 2 + 1 =

Phương pháp giải

Cộng lần lượt các số từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

2 + 1 + 1 = 4     3 + 1 + 1 = 5     1 + 2 + 2 = 5

1 + 2 + 1 = 4     1 + 3 + 1 = 5     2 + 2 + 1 = 5

4. (Sgk Toán 1 Trang 50). Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

3 + 2 ...5     4.....2 + 1     2 + 3 ....3 + 2

3 + 1 ...5     4 ....2 + 3     1 + 4.....4 + 1

Phương pháp giải

- Tính giá trị của các vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

3 + 2 = 5     4 > 2 + 1     2 + 3 = 3 + 2

3 + 1 < 5     4 < 2 + 3     1 + 4 = 4 + 1

5. (Sgk Toán 1 Trang 50). Viết phép tính thích hợp:

Toán lớp 1: Luyện tập (trang 50) | Hay nhất Giải bài tập Toán 1

Phương pháp giải

Đếm số con vật trong mỗi hình rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) 3 + 2 = 5

b) 1 + 4 = 5.

Xem thêm các Giải bài tập Toán lớp 1 hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 | Để học tốt Toán lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.