Bài 1 trang 266 sgk Vật Lí 12 nâng caoBài 52: Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Bài 1 (trang 266 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi

    A. Prôtôn.

    B. Nơtrôn.

    C. Prôtôn và nơtrôn.

    D. Prôtôn, nơtrôn và electron.

Lời giải:

Quảng cáo

Chọn C

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi những nuclôn gồm 2 loại:

   • Proton: Khối lượng mp = 1840 me ; Điện tích qp = +e

   • Nơtron: không mang điện.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bài 52 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-52-cau-tao-cua-hat-nhan-nguyen-tu-do-hut-khoi.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên