Giải bài C1 trang 263 SGK Vật Lí 12 nâng caoBài 52: Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Bài C1 (trang 263 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tính bán kính của hạt nhân 238U. Hạt nhân 238U có thể tích lớn hơn hạt nhân heli Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao mấy lần?

Quảng cáo

Lời giải:

Bán kính của hạt nhân 238U là: RU = 1,2.10−15.2381/3 = 7,44.10−15m.

Hạt nhân Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao có bán kính là: RHe = 1,2.10−15.41/3 = 1,9.10−15m

→ RU / RHe = 7,44.10−15/ 1,9.10−15 = 3,91 lần

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bài 52 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-52-cau-tao-cua-hat-nhan-nguyen-tu-do-hut-khoi.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên