Câu 4 trang 265 sgk Vật Lí 12 nâng caoBài 52: Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Câu 4 (trang 265 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì? Chúng có liên quan thế nào với sự bền vững của hạt nhân ?

Lời giải:

Quảng cáo

* Độ hụt khối:

Xét hạt nhân Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao được tạo thành bởi Z proton và N notron: Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

Gọi m0 là tổng khối lượng các nuclôn: m0 = Z.mp + N.mn = Z.mp + (A - Z).mn và m là khối lượng hạt nhân X (Với mỗi hạt nhân tổng khối lượng các nucleon luôn lớn hơn khối lượng hạt nhân tạo thành m0 > m)

Quảng cáo

→ Độ hụt khối của hạt nhân Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao : Δm = m0 – m

* Năng lượng liên kết hạt nhân X là năng lượng tỏa ra khi các nuclon riêng rẽ liên kết thành hạt nhân hoặc là năng lượng tối thiểu cần thiết để phá vỡ hạt nhân thành các nuclon riêng rẽ: Wlk = Δm.c2 = (m0 - m)c2

* Năng lượng liên kết riêng ε (là năng lượng liên kết tính cho 1 nuclôn): ε = Wlk/A.

*Sự bền vững của hạt nhân: Năng lượng liên kết riêng là đại lượng đặc trưng cho độ bền vững của hạt nhân, năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền vững và ngược lại. Thực tế các hạt nhân có số khối A trong khoảng 50u đến 80u có năng lượng liên kết riêng lớn nhất (ΔE0 ≈ 8,8MeV/1nucleon) nên bền hơn các hạt nhân có số khối ngoài khoảng.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bài 52 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-52-cau-tao-cua-hat-nhan-nguyen-tu-do-hut-khoi.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên