Giải bài C4 trang 264 SGK Vật Lí 12 nâng caoBài 52: Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Bài C4 (trang 264 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Biết khối lượng của hạt nhân heli Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao là mHe = 4,0015u, hãy so sánh khối lượng này với tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân heli.

Quảng cáo

Lời giải:

Tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

m0 = Z.mp + (A – Z).mn = 2mp + 2.mn

      = 2.1,007276u + 2.1,008665u = 4,031882u

⇒ m0 > mHe = 4,0015u

Vậy khối lượng của hạt nhân He nhỏ hơn tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân heli một lượng là: Δm = m0 – m = 0,030382u.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bài 52 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-52-cau-tao-cua-hat-nhan-nguyen-tu-do-hut-khoi.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên