Câu 1 trang 265 sgk Vật Lí 12 nâng caoBài 52: Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Câu 1 (trang 265 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo như thế nào ?

    Hãy nêu cấu tạo hạt nhân của các nguyên tử 816O và 92238U.

Lời giải:

Quảng cáo

* Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử:

+ Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôtôn (p) (mang điện tích nguyên tố dương), và các nơtron (n) (trung hoà điện), gọi chung là nuclôn. Kí hiệu hạt nhân: Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao

+ Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôton và N nơtron; A = Z + N, trong đó A gọi là số khối.

+ Trừ các đồng vị của Hidro và Heli, nói chung các hạt nhân của các nguyên tố khác đều có số proton nhỏ hơn hặc bằng số notron: Z ≤ N ≤ 1,5Z. Hệ thức này có thể giúp xác định loại tia phóng xạ là β+ hay β- của 1 chất phóng xạ.

Quảng cáo

VD. Phốtpho Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao chỉ có thể là chất phóng xạ β+

+ Các nuclon liên kết với nhau bởi lực hạt nhân. Lực hạt nhân không có cùng bản chất với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn, nó là loại lực mới truyền tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân (lực tương tác mạnh). Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân (10-15m).

+ Bán kính 1 hạt nhân phụ thuộc vào khối lượng hạt nhân đó: r = r0.A1/3(m). Trong đó A là số khối, r0 ≈ 1,2.10-15(m)

* Cấu tạo hạt nhân của các nguyên tử Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao là có 8 proton và 8 nơtrôn.

* Cấu tạo hạt nhân của các nguyên tử Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao là có 92 protôn và 238 – 92 = 146 nơtrôn.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bài 52 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-52-cau-tao-cua-hat-nhan-nguyen-tu-do-hut-khoi.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên