Bài 5.1 trang 45 SBT Toán 7 Tập 2Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Bài 5.1 trang 45 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho góc xOy bằng 60°, điểm M nằm trong góc đó và cùng cách Ox, Oy một khoảng bằng 2cm. Khi đó đoạn thẳng OM bằng

Quảng cáo

(A) 2cm;

(B) 3cm;

(C) 4cm;

(D) 5cm

Hãy chọn phương án đúng.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

M cách đều Ox và Oy

⇒ M thuộc tia phân giác của góc xOy.

⇒ ∠MOx = 30o

∆MHO vuông có cạnh HM đối diện với góc

⇒ HM = 1/2.OM

⇒ OM = 2.HM = 2.2 = 4 (cm)

Chọn đáp án: C

Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Quảng cáo

Mục lục Giải sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-5-tinh-chat-tia-phan-giac-cua-mot-goc.jsp