Bài 5.2 trang 45 SBT Toán 7 Tập 2Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Bài 5.2 trang 45 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho điểm A nằm trong góc vuông xOy. Gọi M, N lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ A đến Ox, Oy. Biết AM = AN = 3cm. Khi đó

Quảng cáo

(A) OM = ON > 3cm

(B) OM = ON < 3cm

(C) OM = ON = 3cm

(D) OM ≠ ON

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

Dễ thấy OMAN là một hình vuông nên OM = ON = AM = 3cm.

Cách khác: Do A nằm trên tia phân giá của góc xOy nên tam giác MAO vuông cân tại M, bởi vậy MO = MA = 3cm.

Tương tự NO = NA = 3cm. Chọn (C) OM = ON = 3cm.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Quảng cáo

Mục lục Giải sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) theo chương:

Loạt bài Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-5-tinh-chat-tia-phan-giac-cua-mot-goc.jsp